Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τεκμήρια - φωτιά στις φορολογικές δηλώσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ ΜΝΉΜΗΜΑΤΝΜΝΝ
ο» Υ|'|Ε|ΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΤ|Ν0 Το ΝΕΑ'
Σαββατο ΤΘ Ατιριλίου ΖΟΤ 6 - Αριθμος φύλλου Τ .866 - Τιμή Τ,ΒΟ € (3 € τι έκδοσΠ με τις Προσφορές) - νννννν.ε-τγμοε.:αΜ
αν  έναστρο  τον
'  ,ζ Η]  ΝΝ ΠΑ
οι ΠΑτιΔΕΣ κΛι Μ ΜγΣτικΑ ΠΑ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡ0 ΕκκΛΘΛΡιΣΤικο αν;  Η  ι
Τεκμήρια-φωτια
στι5 φοροθογικέ8 δηῆὡσει5
ΠΩΣ ΝΑ Ο ΤΡ0Ν0Σ   ΤΕΜ):
ΥΝ0ΑΠΤ|ΣΤ0ΥΝ ΦΠΡ0Α0ΤΝΣΝΣ  Η ΕκχιιΡιιΣιι
τα τεκμαρτα εισο- για μισθωτούς, “ ΑΝΕ|ΣΤ|ΡΑΝΤΩΝ ΕΝ0|Ν|ΩΝ
δήματα γιο σι·ιίτια, συνταξιούχους και ' Δ ΠΠ Α|·|Μ0Σ|Π.
αυτοκίνητα και οι αγρότες. Τι ισχύει Τ| ΝΡΕ|ΤΕ| ΝΑ ΝΡ0ΣΕΞ0ΥΝ
δαι·ιανες αι·ιόκτησης για ελεύθερους γ ή Μ Σ ΠΕΟ' ΕΧ0ΥΝ ΦΕΣ|Α
Περιουσιακών στοιχείων επαγγελματίες Α|ΤΠ ΕΝ0|Ν|ΑΣΤ ΕΣ
έ, κια"
' ή,ΧΕ|ΣΤ0Υ
“Λ έ·
Ἡ :ϊ ειΞ£ιιαιΞΞ
 ϊ]©=Τ]Ο
. “ΝΑΝΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... ΜΝΑΝΑΝ|Α ΤΟ ΔΝΤ θΕΑΕ ΤΑΝΕΤ0 8 Δ|Σ.€ `
ΜΡΟ|ΔΕΥΕΤΕ ΜΕΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ” ΝΑ ΝΑ ΜΕ Ε· Η Α:|ΟΑΟΤΗΣΝ 
ΞΞ[υΠΔ[ΞΞ Ξ=-ῖ) ΞΤΞΛΠΔ£Δ Ξ
” ΤΟΜΟΣ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΔΕΝ ναοχασΞι
το να. ΜιοιΞιιΑΞ
Οριστικό Προς
συγχώνευση
1.140 Νηπιαγωγεία
ΣΕω. ΤΤ?)
Η- α ι ι “Δ
ΕΤΤΤΠἑΖ;8ιΝῶΜΠΠΟΟΜΝ ο   μ Ι  
ἔἔβἑῖἔἑΝ για το αρσσφυγικσ
ο Παναθηναϊκός
ΣΕΠ.. ΒΑ
ΖΕΤΑ.. ἩΟ=ἩἩ
ΜΟΝΟ Ο ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΕΝ ΦΤΑ|Ε| ΠΑ ΤΟ ΦιΑΣκο... ΦΑΜ|-|Ρ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα