Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΟΤΟΕ ΟΙΙ“, ΟΠΑΠ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο 24-25
ΦθΡ0Λ0|'|Α · 5 Ξ · '4 Ε|Ι|·||ἩΕΝΕΣ · ΙΙ
| | Ξ 3 8 | |
Βαρυς ο Πελεκυς ἔ   «Γιατι εΠιμενουμε Τα 25 €85ΙΙ Πονν8 Που
της νέας κλίμακας Ε ` ξ έ η στο τ€8ταΠ της ΕΝΚΛΩ» σΙικώνουν κουβέντα
Τώρα απ 'πιο
 στις οθόνες σας!
δι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔ'Α'Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ”Ετος '9ο · Δρ. Φύλλα· 943 · Η - '9 Απριλίου 20% · θ'
υκΟ ω
ωνννν.εμτ02ό8γ.9τ
ν|0ΗΑΙ(0 · Ζ (ΚΕΤΑ ΜΜΜ · 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ · ΙΟ ΕΛΑΠΡΟΝ - ΠΑ. θΡΜ(ΗΣ · Η
 'ΜΜΜ 0_ΦΑΚΕΔ0Σ «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» 911;
κικΜπιπιι>ιο
αει κι  
Η ΟΜΕ
· Γιατί το νέα σίριαλ στὶς διαπραγματεύσεις
φέρνει στο προσκήνιο νέα (και χειρότερα) σενόρια
· οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι της ανόδου κατό ΜΡ
από τα χαμηλό της αγορας
ί; τι
||  |   ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σεπ. ω
9 771108 531000 Το ΕΠΕΝΔΥΤ|κο ΕΡΓΑΛΕ|0Μ