Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο:Recognized text:
Επιχειρήσεις & χρήμα
ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ '|5 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 20"6
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΕΤΟΣ 27ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5678 Τ|ΜΗ Ι,5 ε
Γενικός Δεικτης Κιν σ Μετα ων
η η Χ
ι·.Δ. ΜΜΜ
Οι Δεικτες της ημέρας
548.ίθ
Γ ενικόςΔείκιης -0,13% Μ Ανοδικές 46
ασιμωφ “8.75 σου · Μ ....... ........................... ..
Μωβ Π8ΕΜΑ.ΜΜερ 824.2ί .222% ” Μ : Καθως 56
ΜΜΜϋ8ΜΒσ 110601 -ιΜ 7 : ω" ........................................... _.
Μ.Δωωςπώ ί.ί8θ,87 τω η η Μ ΣΝ°Μ< 20
ΗΜ_ ΜΜΜ. ΜΜΜ κκ 2_ωι ,ω σας Με :να πιο τη τσι ........................................... ..
ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΟ ΧΑ. Η ΕΠ|ΦΥΛΑΚΤ|ΚΟΤΗΤΑ ΚΜ Ο' Μ||(ΡΟ| ΤΖ'ΡΟ|
ΤΗΝΜ0ΧΗ ΕΠ|ΛΕ|'0ΥΝ Ο' ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
έως ότου οι αυτή ξεκαθαρίσοιιν το τοπίο
Εγκηώβισμενσ σε μια κουραστική συσσώρευση το εηηηνικό χρηματιστήριο
καις-.έ 4.::·- χ· 9- Η ι -ῦ3 3,5 - -..  κύριακο¦γιαεπίτευξησυμφωνίας,τα
το κούρεμα του χρέους - Το ΔΝΤ
δεν θα εγκαταηείψει την Εστιάδα
Αη. Τσίπρας: Η Μπάσο
δε χρειαζεται νέα μέτρα
Μ. Σσύήτς: Να αποκήηρωθεί η αξιοηόγηση
το συντομότερο δυνατόν
Ο|ΚΟΝΟΜ|Α 
Στο «μικροσκόπιο» τα
Ρεηειηε ΡαρθΓ5
Οικονομικοί εισανγεήείς αναζητούν
στοιχεία για τους Εηηηνες
τική συσσώρευση βρίσκεται εγκλωβισμένα το ελληνικό χρημα
Η Σ ε μια κουραστική και προβλημα
- τιστήριο λόγω της αέναης ελληνικής
δ κρίσης χρέους και της αξιολόγησης
" ; που όλοι περιμένουν να κλείσει. Να
σημειωθεί ότι σήμερα θα έχουμε και
· λήξεις παραγώγων στο χρηματιστή
ρισ. Οι επενδυτές θα αναμένουν έως
και 2 εβδομάδες για να διαγνώσουν αν
Ε ή;; τελικώς υπάρξει συμφωνία Τ' Είδους
ΤΙ ΓΡΑΦἔ| Ο ΧΑΚΕΡ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
συμφωνία θα είναι αυτή και κυρίως τι
θα περιλαμβάνει. Αν η αξιολόγηση περιλαμβάνει μέτρα 6-6,6 δισ. χωρίς λύ
πρέπει να επαληθευτεί.
Η επιφυλακτικότητα έχει επιστρέψει
στο Χρηματιστήριο και ο μικρός τζίρος στις τελευταίες συνεδριάσεις το
αποδεικνύει. Οι συντηρητικοί επενδυτές επιλέγουν την αποχή έως ότου
πστυχία, το προηγούμενο Σαββατο
βλέμματα των επενδυτών έχουν
στραφεί στην Εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ
και στις σημαντικές συναντήσεις και
διαβουλεύσεις στην Ουάσιγκτον, για
την Ελληνική Κυβέρνηση. Η πρόθεση
της Κυβέρνησης για κατάθεση νομοσχεδίων χωρίς την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης, αυξάνει τα ερωτήματα,
ενώ αντικρουόμενες δηλώσεις γίνονται καθημερινά από Ευρωπαίους και
Αμερικάνους Αξιωματούχους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ανακοινώσεις του Χρηματιστηρίου αυτές τις
.υ Δ. ση για το χρέος καθώς υπάρχει πιθα- ημέρες καθώς με βάση τα ανακοινωθέ
 _ ν Η η Μ - νότητα να δοθεί μια υποσχετική¦ θα ντα αποτελέσματα του 2015 θα ανα
Ο , . πρόκειται για εθνική καταστροφή, για διαμορφωθούν οι κύριες και ειδικές κα
κρ- ^σγΚό Δεν ε' ο' ο"οροπ"το εθνική αποτυχία. Το σενάριο αυτό δεν τηγορίες διαπραγμάτευσης. ”Ερχο
νται ανακατατάξεις ή τουλάχιστον η
πρώτη εικόνα έτσι δειχνει. Στην επόμενη αναθεώρηση μια θέση στην υψηλή
κεφαλαιοποίηση διεκδικούν η Τράπεζα Κύπρου (10η σε αξια στην κατάταξη των κεφαλαιοποιήσεων) και ο Σα
 υπάρξουν εξελίξεις που θα τους επι- ράντης ο οποίος έχει βρεθεί στην 23η
, ζ τρέφουννα διαμορφώσουν την επεν- θέση του σχετικού πίνακα. Επίφοβσι
- "Ι  χ·^_ ως; δυτική τους στρατηγική. Μετά την α- για αποχώρηση είναι η ΓΕΚΤΕΡΝΑ
(30η) και η Ελλάκτωρ (28η). Σελ. Η, 32
ή Για μεγαηύτερη δραση
δεσμεύεται το ΔΝΤ
Κρ. Λανκόρντ: Το «Βτεχίτ» απειήεί
την παγκόσμιο αναπτυξη
Οι καθ
σρσκειΠι· ~
τα ευρω σφυρί:
Μ|" στα € .5
Γιατί ήταν η Μετοχή
Χ της ημέρας τα ιό
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
γ αρνητικό ή θετικό
στο ταμπήό
Σελ. '245
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Γείιτεχ: «θα έρθει
η ώρα της
Εηηόδας»
Ρ. Ματέο: «Ποντόρσυμε
σε ισχυρό τσεσναγ»
ΕΠ|ΧΕ'ΡΗΣΕ|Σ
Γιώς έφτασε
η Ηηεκτρονική
στην πτώχευση
Γ. Στρούτσης: Τμημστικό οι
αποζημιώσεις τα το
ΕΑΜ: Δύο νέες
συμβάσεις
με την Τεηηθτ
Γ ια υποβρύχιες διασυνδέσεις
μεταφορας Η/Ε τα ισ
ιΕΑ: Μικρός
ο αντίκτυπος
από «πάγωμα»
Περικοπή προβηέψεων για
την ζήτηση πετρεήαίου τα ι7
Σελ.7
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ΙΟ-26