Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 32 φορο-μέτρα 7,2 δισ. ευρώ σε 10 μήνες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοτικι8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Παρασκευή 15 ΑΠριλίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕπιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.043
Τίρκι Καταινεν
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ΣΤΑΣ|Ρ|0Τ|·|ΤΑ
0|Κ0Ν0Ν|Κ|·|Σ
Ι ΔΡΑΣΤ|·|Ρ|0ΤΗΤΑΣ
Τσίπρας - Σουλτς
σήμερα στη Ν
Παραμένουν πρωτοι οι Ελληνες
εφοπλιστές στις αγοραπωλησίες
Συνεχίζουν να πρωταγωνιστουν στις αγοραπωλησίες πλοίων οι Ελληνες εφοπλιστές και το πρωτο
τρίμηνο του 20" 6, συμφωνα με στοιχεία του ναυλομεσιτικου οίκου Α||ίοα 5ηίρρτοκίηε, με ρυθμους
βέβαια χαμηλότερους σε συγκριση με πέρυσι,
καθως η αγορα στο συνολο της έχει βαλει λίγο
φρένο λόγω της κρίσης που πλήττει κυρίως τη ναυλαγορα ξηρου φορτίου. >'| 3
Οι φορείς της αγορας κόντρα
στην κυβέρνηση για τον ΦΠΑ
Εντείνονται οι αντιδρασεις του επιχειρηματικου
κόσμου σχετικα με το ενδεχόμενο αυξησης του
υψηλου συντελεστή ΦΠΑ κατα μία ποσοστιαία
μοναδα, από το 23% στο 24%, από την Τ η |ουλίου
του 2Οί θ, που έχει προτείνει η κυβέρνηση στην
τρόικα, η οποία και φέρεται να αποδέχεται το μέτρο.
Μετα το πρωτο σοκ της αγορας, χθες τα ανώτατα
συνδικαλιστικα όργανα των επαγγελματοβιοτεχνων
και εμπόρων ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, ΒΕΑ δημοσιοποίησαν με στοιχεία την επιβαρυνση που θα
έχουν οι επιχειρήσεις από αυτη την αυξηση. >Τ 2
ΝΕ ΕΝ0|'|0||·|Ρ|ΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
78,2 ΕΚΑ'|'. ΕΥΡΩ
|·| ΕθΝ|Κ|·| ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|Κ|·| >17
Καθυστερεί η ολοκληρωση
της τραπεζικής ένωσης στην Ε.Ε.
Με αργό βηματισμό συνεχίζονται οι διεργασίες για
την ολοκλήρωση της τραπεακής ένωσης στην
Ευρωπαϊκή Ενωση, καθως τα κρατη-μέλη δεν έχουν
ακόμη συμφωνήσει σε καίριας σημασίας ζητήματα,
όπως είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Ενιαίου
Ταμείου Εξυγίανσης Τραπεζών. >27
Στα όρια της η επεκτατική
νομισματική πολιτική της ΕΚΤ
Η υποτονική ζητηση και όχι η έλλειψη πιστώσεων
είναι αυτη που συγκρατεί την αναπτυξη στην Ευρωζώνη, εκτιμουν οικονομολόγοι, τη στιγμη που
κορυφαίοι αξιωματουχοι της Ευρωζωνης διαμπνυουν ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ έχει
φθασει στα όρια της. Ο πρόεδρος του Ευι·οει·οι.ιρ,
Γερουν Ντέισελμπλουμ, δήλωσε χθες ότι η επεκτατικη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ προσεγγίζει τα
όρια της. >2 7
Χ.Α.: Μετοχές σε επιτήρηση
Στην Κατηγορία Επιτήρησης μεταφέρονται από τη
συνεδρίαση της Παρασκευής Τ 5 Απριλίου οι μετοχές των Χατζηκρανιωτη, Λιβανη, Ει·ίεοε|εεε και
Βαραγκης, ενω στην Κατηγορία Προς Διαγραφή
μεταφέρεται η Προοδευτική, όπως αποφασισε η
διοικουσα επιτροπή του Χρηματιστηρίου. >22
[συμφωνία] Το μΠαραζ των εΠιβαρύνσεων του γ° μνημονίου αΠό τον Ιούλιο του 201 5
32 φσ ρσ-μέτρα
7,2 δισ. ευ ρώ
σε 10 μήνες
|·| «Ν» |'|ΑΡ0ΥΣ|ΑΖΕ| ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤ|Κ0 ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ Φ0ΡΩΝ
Τριαντα δύο φορολογικα μέτρα συνολικού ύψους
ανω των '7,2 δισ. ευρώ μέσα σε λιγότερους αΠό 10
μήνες θα εΠιβαλει η κυβέρνηση για να κλείσει τη
συμφωνία με τους θεσμού ς. Η φορο-εΠίθεση, Που
ξεκίνησε τον Ιούλιο του 201 5 με τις μεταταξεις Προϊόντων και υΠηρεσιών αΠό τον Χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ στον κανονικό αλλα και σειρα αλλων φορολογικών μέτρων, θα κορυφωθεί μέσα στις εΠόμενες ημέρες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των μέτρων θα εισΠραΧθεί μέσα οτο 2016, ενώ, όΠως ΠροκύΠτει αΠό τον αναλυτικό καταλογο Που Παρουσιαζει σήμερα η «Ν», η Προστασία των Χαμηλών
εισοδηματων Που συΧνα-Πυκνα εΠικαλούνταν η
κυ βέ ρνηση δεν Πρόκειται να γίνει Πραξη, καθώς τόσο η μείωση του αφορολόγητου όσο και -κυρίωςη εΠιβολή Πρόσθετών έμμεσων φόρων θα ψαλιδίσουν το εισόδημα ακόμη και των Πλέον αδύναμων.
Δεδομένου ότι. Παρα τις αλλεΠαλληλες αυξήσεις φορολογικών συντελεστών κατα τη διαρκεια των μνημονιακών ετών. τα φορολογικα έσοδα υΠοΧωρούσαν συνεΧώς. με αΠοτέλεσμα να διαμορφωθούν
το 2015 στα 43,6 δισ. ευ ρώ, ΠροκύΠτει ότι το νέο
«Πακέτο» των τουλαχιστον 7,2 δισ. ευρώ αντιστοιΧεί ουσιαστικα στο 16.5% των συνολικών φορολογικών εσόδων της Χώρας και υηαρΧει μεγαλη αβεβαιότητα ως Προς την εισΠραξιμότητα τους. >3
Κριστίν Ααγκόρντ
Πε νέα ρόλο
στο πρόγραμμα
Τερουν Πτέισελμπλουμ
Αδυναμη
η εμπιστοσυνη
θεσμών - Αθήνας
_ Ηλεκτ·οΝι
ιωτωωι
2,4 εκατ. Ελληνες
υΠό συνθήκες
φτώΧειας
Εκρηξη φτώχειας στην Ελλαδα καταγραφηκε την τελευταία οκταετία, με την... αρωγή των μνημονίων.
Σύμφωνα με τη Ευτοετατ. η φτώΧεια στην Ελλαδα
ανήλθε στο ΖΖ.Ζ% το 2015. αΠό 72% Που ήταν το
2008, και είναι στην Πρώτη θέση μεταξύ των Χωρών
της Ευρωζώνης, ενώ σε εΠίΠεδο Ε.Ε. μόνο η Βου λγαρία και η Ρουμανία ήταν σε Χειρότερη κατασταση.
Με τα κριτήρια της Ευ1·οετατ, το 2015, 2.377.000 κατοικοι Ελλαδας ζούσαν σε συνθήκες στέρησης βασικών μέσων διαβίωσης. >Τ Τ
Ανοδι
η κρουαζ α το 20' 5
2,Τ% Κεφαλονια
3,9% Ηρακλειο
Ρόδος
Κερκυρο
Τ 3,2%
Μυκονος
7,2% Λοιπή λιμανιο δείγματος
|4,6% Υπόλοιπο μου
Κοιοκολο 1 4 Η
679% Σαντορίνη
Ποιμος
Τ4,4%
Πειραιας
Αφίξεις πλοίων
ανα λιμανι προορισμοί
Σε ποσοστό ΤΟ,2% αυξήθηκαν τα έσοδα από την κρουαΠέρα το 2θΤ 5.
Υπολογίζεται ότι έφτασαν τα 503,5 εκατ. ευρω έναντι 456,9 εκατ. έναν
χρόνο πριν, ενω καταγραφηκαν 4.375 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων. >Τ4
[|. Στρουτσης] Εξηγεί στη «Ν» Πώς Χαθηκε το οτοίΧημα της εΠιβίωσης
Πώς η Ηλεκτρονική έΧασε
Αβεβαιότητα
και ςΞιΡίτει1
ΕΟΠτΙ'018
Πανε μαζί
Τα ς8ΡἰτειΙ ςοηττοΙε δεν θα αρθούν και οι καταθέσεις δεν θα
εΠανέλθουν στο τραΠεζικό σύστημα, όσο διατηρείται η αβεβαιότητα ως Προς τις ΠροοΠτικές ανακαμψης της οικονομίας.
με τις δαΠανες του Δημοσίου να
Παραμένουν στο αΠυ ρόβλητο.
Τα ΠαραΠανω ΠροκύΠτουν αΠό
αναλυση στο δελτίο του ΣΕΒ. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα