Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  οττττττιττττττττττΜΜΜ
Μ. ΓΑΒΑ8|ΠΤΗΣ "ΕΝΠ έτει δρομολογήσει τις εξελίξεις για τη ὁιιτπηπίο. Προτού πττρελΒύν θα τιποτελέσετ ο Χου "τιτλος
-'ΕΉ]
ΣΗΜΕΡΑ
Ι 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
20Ι6.
καθημερινή
~ ι ].7Δ9.
τιμή '30 '
ντο8.στ
Λ '·  ω·
Δο· '·'^·· ο ·_ ἔτΜΊ|ψὶ ο
στο ΜΜΜ!
τι' τΜωΜΜω
ωώτ·υ“
__ι·τκτττγ“ττΜττΜ
κττττττττττ  ·
"Το μυστικο ειναι οι
ΠροπονήσειςἩτι ειΠε “
υ -) ; ·
ίΧθες στους Π_αικτες ὁ 
Ι · σ 3, ”“¦ σ λ ¦ Ω
Ο ΟλυμΠιακος Προφανως και θελει εναν τελικό-γιορτη του τισὁοσφαἰρου, με τους _ γ
φιλαθλους του στην εξέδρα, και σκι εναν τελικο-Παρωὁἰα · Εν αναμονη των οριστικὡντ '
αττοφασεων για το Πως και Ποτε θα ολοκληρωθεί η διοργανωση   λ
η». νων· 9 ,
 Ι  “Οι πρωτες
ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ Ι  .
ττττ στο" ο οΡγΛοττ  _  .  ¦=¦¦ξε=!°"
Με σύνθημα ”εμεις ορἰζουμε το μελλον των Παιδιών” ο Ολυμιτιακὁς `  Δ ' ' . .
ΜΜ·Μ ·'·Μ-·Μυ
συμμετέχει και στηρίζει τον Ραδιομαραθώνιο της ερχόμενης 'Γρἱτης
ΜΜΜΜ·ΜΠηΜΜ
ΜΜΜΜΜΜἩ
.. “Ποιος νο ΠΜ
. ' '
ΟτΚαμπτὰοο, ωοω,Μωω Πουλἱὁο,Κωἀμι. ~ ο ΕΜ""λ' μας
ΜποΜσις και ο Σάββας θεοὁωρἰὁης Βρέθηκαν '
χθες στο κατάστημα της ΒτοοΙτ8 Βωτ|ιοΒ στο ΟοΙοοτι 
ΗΒΗ · "Ντὐνουμε τους κορυφαίους", δήλωσε ο `_ . ' "ΠΜΜΜΜ
γενικα διεθνώς της Μπιτ. Αλέξης Μαιος λ ΜΝΗΜΗ