Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
.Ξ ὡ` Ανα!γει Μ Συναγερμός στην Ταὐμπα ῖῳ 
·  ° , για .Μάσιμο 0πιακαύ  ¦    `
` “ ((
› · Η ανησυχία και η «σιγουρια» για ΣταφυῆίδΠ
Μαι"... 3 αυμμπαχέε για να πιασει «2Μα
ι | > Α
ΒἩ“Χ.哦 Η γα Τα Ἡ
·Πιέζειγιαταν ι η. _ Ώ χ ~ .·
στα ΑΕΚ στα στόπερ Μαεργκ ο Περέιρα.ι. *-  
Χ > · ..Ρ ψ. ' ` ·
Μεγαῆε5 ευκαιρίε5 και στη Γερμανία
α' | .ς Ϊ ΣΟΥΠΕΡ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
. . οφ Με |`χῳ ¦ κ ` :Ζ μας μ ενα ματς
| Ευρωῆί  ' Γ, ΜΝ ο Πέ ασ; ο κι Νικοῆαῖ6α5 το ΝΤ
> ἰ Με τῆετικα με την Μααρταεῆανα
ϊ' _- _ ·:
7 -ὲὶ;¦
'(0 "° 8' °  " | 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΕΤΟΙΜΗ' ΜΕΓΑΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Ο ΟΠΑ" ΓΙΑ 'ΙΙΙ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ