Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι κι έ ζ έ έ ι ` "ψ κά ή έ κι Ι Σ έ η! ι ι 1; ι ψ έ Κ έ π; έ ι οστούν. ναΣεχαατοόνῖκαι από
'Σαββατοκύριακοόουπειά
_ Ι ι “Ύεό' ιπήέο“
Σιγουρα αυτος που έχειπήεονέ- · ';`Δι"^Ἡ ΠΡ°=°ΧΗ7ἶη¦"σέ τονι·ιιιπα-βΜ ι ν Ψε ι Φ
  ο 
Μακη ι Η Σ“ε==Β=ῖἶ°ἔἔ“ἔἔ7ἔ°ἔ κἔ¦" βρίσκουν μ·.¦στακἙεααατιαΚάμηι Μπράιαντ
σ” Μό' η 9των τειχών το8 πει “Η ανοικτό ΜΜΜ γ Ψε"”ἑΜ'Ψ£”“ Ξ" ξ""'
σκετ σεί- ” ` › 33· - ' · ρε > οργιάζουν και ιι:“ήκΜΨιαααγ6 γ
χνει ότι και η αναμένεται να ΐ'νῦΜΨΠἩεΩΜ Έ"- ι '
ἴ° "Πρέ'κ η _ ι _ : η Π"°Π°¦ "Α Π"Ρ|¦Ἀ"" αποτεηὲσ0Ἡ ι
ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΜΜΜ· ·ἔἔΡ:ἑ:6ἴἶἔἔ$° θ 22χρονος όόργουορντ. πό- όόΝϊ°ἔ':==°
ν ' : . ἄνω! _ ~¦ 1  'η γω του τραυματία πρίντεζη. την επ μ '
Δ/ ϊ"ς ο "|κ°ῇ"|δ"ς συχνά ΜΜΟ Κ°Ρ#“Με" ι βρήκε χρόνο και χώρο στο ρό- “γω"°"κ"
Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑκΡΗΣ ©30 € πυκνά γ η ΒΡ“!ά°Μ“°! ν η στερ και έόειΞε πραγματα περίοδο
τα ΜΝΉΜΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ '|5 ΑΠΡ|Λ|0Υ 20% Ο ΑΩ. 45934
Μειώθηκε η αΦαίρεση βαθμών στους θεσσαπονικείς από
την Επιτροπή ΕΦέσεων για τον ημιτεπικό με τον ορυμπιακό και έτσι οι “ασπρόμαυροι“ εζααΦάπισαν και
μαθηματικα τη συμμετοχή τους στα παει οφ ο οριστικά
ο παοκ κρίθηκε υπαίτιος της οιακοπής και έτσι
ηττήθηκε με”θ-3 από τους “ερυθρόπευκους“
ι_ “ ιιΜεπΑκΑι οι 
¦ Επι" αιεχειχκνπεΜο“
Σ ΞΑΝΑ! Ανακοινώνεται 'εντός ζ
- ϊ της ημέρας από του Σταύρο η
.ν ·~ ;κοντονήπεπανέναρεη ' ο
 τουιθεσμοόη γ 
'έσωσε και
η επιστοπή της παγκόσμιας Συνομοσπονόίας στον
ποιητικό προϊστάμενο των
σπορ με τα όσα συναπο- ¦
Φασίσθηκε να γίνουν κ
μεταξύ κυβέρνησης
- ΦΜΑ - απο
οι ταρω έρχονται την κυριακή στο θάπηρο. και προφανώς ο πόνος Ι '
ι του ταΣιόιοό τους όεν είναι η παρακοποιίθηση της... Φιέστας του 
ι θαυμπιακοιί ο Ανοίγουν όίαυπο επαοὡν
ι οι Μονεγάσκοι και ετοιμάζουν πρόταση
Ι για τον 22χρονο μπακ. που καιρό
ι τώρα έχουν επιπέεει ως βασικό
μεταγραφικό τους στόχο ο Δεν
αποκπείεται να φτάσει στην
Αθήνα ο Λουίς καμπος. ο άνθρω
πος που κάνει τις μεταγραφικές
1 συζητήσεις για την όμάόα του
| Λεονάρντο Σαρντίμ
ΕΔΩ ΦΑ Μ Ε | "Ε |
Για παπποστή ο ρα ' ` ια ' ”
' Ἡ“°ε¦°ἘΠ @ΝΒ ζ ¦ ¦¦ η
'αοήνει το καπόκαίρι τον πάγκο τα
μπιακου για τηνῇπόρ ιο ο «'ί>ιιοιγνωριζουν|`
Πω©¦ίμ°|"'°Πὐ ικ οποιημένος εδώ ο ι Δ 1
Πόθοι γνωρίζουν πω - χω συ όπαιο για
“ ' `έιιανακιΙι ηχρόνο» Η "
αουσικό σεν μπορούμε
να παραβπέψουμε το γεγονός ότι
στο ποσόσοαιρο Μα αήήάζουν από τη
ι μια στιγμή στην ασεπ ο Όμως. ιι μονασική
' αήήθεια που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι
γ πως έχω συμβόήαιο για έναν ακόμη
` ε χρόνο ο Σκοπειίω να βρίσκομαι εδώ·
ι”Ϊίοεοιή τα χαπια
Αποστοπή:
ο ιχαζοιγαυρομπαμπάς
Μπάσης
Αχιππέας
ΜΟΣΧΑ το
τιι ΜαγιιΑκτοια-σι Κ
Η ΔνοΜει·ετ Ρεπό
 ι ιι ι 7 || χ ·ι _ι στην ομαδα. να εεκουρα
Μία φόρα' που
κ :ισρὐθηκε πριν από
ι ; τέσσερα χρόνια ω.
_ι αρχισε από τα τοπικό'
κυικήάόων. ανέβηκε
Α2, ανέβηκε Α1 και
Δ μοπονότι νεοΦωτιστη
= πέρσι βγήκε 5η και
Φέτος έφτασε στους
τεπικοιίς των ππέι οφ
να σιεκσικεί τον ταρω
ιι Γερμανίδα Ανίκα Μπρίνιτμπν κκάνει
παπάδες» στην πρώτη της χρονιά στην Μπακ.
είναι η παίκτριο που έχει βγει τις περισσότερες
Φορές ΜνΡ στο πρωταθπημα και τη πατρειίει ορο
το νησί της Σαντορίνης που θαυμπιακοκρατείταιί
αν οιγΜ“ωκ“
ΦΑΒ°ΡΙ·ι
'θενθαησήεμ πουμε 'ια
ναιιαρουμεταγτία αχ
Τ ή ΜΒΨΜΜιααμ ή 
έμπειρα-κα ασ ` κα- τ
” ν αρετής τ 
“εκείνη που μου αρέσει
πιο απο είναι η κατερίνα Γιώτα ο Είναι π καπιίτερη μπποκέρ στο
πρωτάθπημα. ποπυ
γρήγορη στην επίθεση
στον πρώτο χρόνο. οιαβάζει την πασαόόρο
ποπή καπό. είναι νέα σε
ηηικία και έχει ποπιί
ταπέντο ο επίσης η Χριστοθοόπου μου αρέσει¦
η πασαθόροςυ
αχι>ιττοιιονιιον '
,7 “καιάΜαποΜά αέρια 
~ενοιασέρουσα συνέντευξη .
ιστον;θεΜιιΣιΜΝσΜθγ ή
`  ”(σεήί6α σε)
ή ΙΑΠοΣΤθΑ0Σ°'Κ0κ ΜΜΜ ιπροπονη' Με τα Αα αόρατα
κή αγνωρίζουμε και
ο ί βόι·“στΕτ° μέ·
· γεθος :και-τη συναμικήτουοπυμπιακ ή; απεναντι στον
ΜΠΡΑΝΚ0
ΚΟΒΑῖΣΕΒ|ΤΣ
(κόουτς του θαυμπια- ~ ί
κού): “Στην αρχή της ~
σεζόν ίσως όηοι περίμεναν τεπικό θαυμπιακοιί
- Παναθηναϊκού ο Η Σα- κ 7
ντορίνη όμως έθειΣε ποίον σεν_μπορέότι είναι σοβαρή χ' παμε ποτέως-τῶρα Ξ
ομάοα- . ή μνο παγηνυρίσουμε 1
“ ί '· μια νίκη» ι μ Ξ
¦ιοκ;ιιηιε;Μαρ τον Ιπ¦ιτπτηοιιηι
Ματσε· έσπει- τιτιιη,Αι ι·νηηικπη ·,
 ῖῖ Ι
Συντετριμμένος
είναι ο Μάικ
Μπάκος ο χθες
το βράδυ έόυγε
από τη ζωή η πατρεμένη του'
μητερα σούπα σε
ππικία εε ετων
'έπασχε από συσπνοια και αιιπες όιαταραχές του πνεύμονα
και πέθανε μέσα στο ασθενοΦόρο ο Στο “Ασκπηπείο» της βοήπας μεταφέρθηκε νεκρή ο Η κη
ιι Μπα'
“Μπίτε·ι με τον η
πατρεμένο για ς
θεία της θα γίνει στην ιόιαίτερη ' ζ_ :Με 03088 _ ,γ
πατρίόα της τη Μάνη ίστη Λαγεια› Χ εγά"°"° ω" ν ι
αφου αυτή ήταν η επιθυμία της _ μ ω””9°ω; ία
¦ Με :'ιιεκπηι-ιζππεΑ Μα αιῖ
κι απειρα Μαν Με του οιινΜ~πιΑκο
Μεγέθη συνέντευεη 
στο αμερικανικό τηπεοπτικό όίκτυο Ροχ 8ροι·τε
έσωσε ο Μεζικανός επιθετικός Ἡ ι
με αφορμή τη Φετινή
παρουσία του στην
ειιιιαοα
παταω αν ενικῆἴιΜ· ·'Ϊ '
οι·όνείραΠουρναχηαΜστην 4
αααείηωστανσπυμπιακόι :ι ι
Ϊ Νίκη και θέαμα ζήτησε ο ΣιΑβΑ'από τους παίκτες του οι `ι
ματς-Φιέστα με την καπήονή. που θα ρίξει την αυθαια; η' ,
η της Φετινής σεζόν στο καραίσκακη για το' ηρωτάθηημα η ' η
Ξεχωρίζει Ν ς
ο ΑΥΛΩΝ|Τ||¦ ο χ Φ
Στις καπυτερες
χειμερινές μεταγραΦές
στην Αυστρία συγκαταπέγεται -σιίμΦωνα με τα ι ι ^
τοπικά ΜΜΞ- ο θθχρονος ι ι
αμυντικός και π Στουρμ '
Γκρατς θέηει να τον
κρατήσει τουηάχιστον για ακόμα
έναν χρόνο /¦
αα6ωῳ@ιο της ζ /
οηθάμετα καιω ο:ήήΑε 
α-μεναΜτααΜαΜΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα