Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Ο Αλέξης κόβει έως 50% τις παλιές συντάξειςRecognized text:
μωτου ΘΕΟ.
σε ΜεσῦσνωαΜ
οΠ°ΜμΜ ιν
Όω·ψΜφω
Μω.ΜΜ _
Ϊ | | | “Με
“·~%Ἡ ε Ο. “Μαθε
ΜΜ0ΝΤΑ| πωπω', ΕΜΠΟΡ0ΜΗΛΟ'.
ΜΒο<›ωΜωο»ω Ϊωγκο _ 
.επΑ20ΜεΝοι Σε Δεκο Μ· Μο!    
ΜΕΝ! ΜΕ' ΕΜ'·ΜΜ 
Τ|ἱ'|Μ|Ε|"ΜΞΕ|! 
ΜΜΜ μείωση πάνω από ω 1.800 ευρώ
. ΜΜΜ 328% ασ ΜΜΜ 280000 συνταξιούχων Ψ
ΤΜ_ω·ΜΜΜΜ· 'Μ““Μ““ω”μψΜ  Π Ι
: τ ΝΒ 
ΜΒΜ ο· “Με έσα Μου ΜΒΜ
Ο ΣωῆΙΞ: -Μ κῆιαιομιω Μξ›οΜγωη- ·ΣοΠΠ ΜΜΜ. ΜΜΜ οΜω3 ω
1 ΜουμωΜ· · ωσωΜ-: ΜΜΜ Μάρ σ:ο ΜΜΜ;) δρωσ- · Πι.: 1
ωΜΜΜΜω“-Μω ΜΜΜ #ωΜ6η
 ώ0·Μ·ΜΜ&ἄ Ι Ι
@ΜΗ-ἩΜΐ·5: :ΜΉΜΜ:Μ“ Π ΜΟΗ χωρο η
μΜμΜΜωΜ5 ·ωΜΜΜ :ΜΒ “ '
ηῳμΜγΜωΝψ · · Δ - · .ν 
Λ Δ Ι ' ·
9ΓοΜ · ΓοΜωνισΜοκυμωΜ ΜΜΜ ΉΜΜΜἩἔΜ τ 
 . τ·ΛεΝεεΜοΡοιωεπΜ%ΜπΞ ΜΗ γ ΜΜΜ ΕΞ; 
ΜΠΕΤ0ΜΜΦΜΠ
Συνογερμό
“χ στι5 |ΕνοΠῆεε
ΜωΜΜωΜμωΜΜΜω
Όταν η Κέιτ συνάντησε τη
«Μίντῆετον των |μσῆσΐων» ` - Δυνόμε|5
0ΜΦΞΝΜΜΜ Φ· .·.·.τ.πτ¦;;ι;;;π:τ;;;;;Η;ΞΜ πω.- :2% #8 _, ¦
 Πο Μωρό 410 - · · 7 “ ωΜ“ ._ ξ ?ς σ"μονε
ο - ΜΜΜ· = .. · ..  ··ο;Χομμένοε
 ν _ _ ι ώ· ωΜτ ' ' 'Ι “
ή @ί ΕῇῆΜωουΜ·
ΑΜ ενω-Μ
ΜωΜωγ Ν|ΚΟΥΜΛΗ ' ν
 Δ ἔἩΘ .
Με Μ Μεσα"
'Π ΜΠΑΙΝΕΙ Το ΠΕΝΤΕΠ5
“ῆ* Πυρηνικό
6 _ φρούριο
.· °ΜρσκοΠουωωε
 οΜΜἩ
αλ' ΜρμΜνω “
σνμφΜθἑΜ με τη ΗΡΑ»
ΜΜΜ :Δω
0ΛωΔ08καΤΩΝΑΜΝΜ 4·
ΜΝΚ ΕΥ0Μ ΤΟΥ Μη" ΣΕ Μ ΜΝ ΜΗΝ
ξ “Τον Ερνιογὁν ή τον Ποροοένκο θο οὡ20ιε;=>
ΤΙ οπὸντηοε σε ερώΙηοη Ι2χρον05 ο Βῆοκ·μ·ρ .ω ω