Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Πείνα και δάκρυα ζητεί η Λαγκάρντ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ Με τήν κυριακατικπ δπμοκρατἱα! ` ¦ Τ' 
Το βιβλἱο του Μανου Ν. ΧατΖπδακπ με πε αγνωστε8 αλήθειε8 για το καθεστώε του Γιώργου Παπαδόπουλου ὅ 9! τ
πωωεωυω  ς .
τπε ανοραε
Στην εποχή της καταοοευσης
των ελΜδων, της απομυθοποίηση; προσώπων και παρατά
-ωνὰΜΜΜ.9
Σε κατά ΠΟΠ Ε  ή '   ΠΑΠΑΓΓΕΑΟΠΟΥΑΟΣ
στ έ __ τα ο  7- Ιδού το εγγραφο
απολυπιε φτώχεια8 ο  
· 7_ ι ΙΝΤ 'ντι!
το 22% τωνΕλλπνωπ ,ι -¦ γ στ σατα Ι
'  των.” ϊ ζ;
λεειπΕιιΓοετατ ΜΜ ΡώΜ να· Ἐκ έ
Το αιμοστανε8 ΔΝΤ που οφείλει δοσειε 18 δισ. Β
απειλεἰ τώρα να τιναεει το προγραμμα στον αερα
_ ~ _. _ Μ .
Αποστομωτικος ο αναπληρωτής
υπουργός Δικαιοσύνης χθες στην
Επιτροπή θεσμών και Διαφανειας της
Βουλής. τι
ΜΗ" "ή" Τ" 'ΜΑΜ
Διδάσκει την ειρήνη το Κοράνι» είπε στον Αρχιεπίσκοπο ο μουσουλ
μάνος βουλευτής του Ποταριου Ιλχαν Αχμέτ. 8
Το αγγελουδι
«Δεν θα εγκαταλεἱΨουμε, ἰσω8 εχουμε αλλο ρολο! Επιμήκυνσπ το κουρεμα» Που στραγγἀλισε
Ζ ο , π θεία του
 20ἙἑμἔἔΣἔξἔἔἘ κ Π-“€1νοιεΠ Ξ8"ἔοἔἑΐἔΞἔἶ
ου όπου βρισκεται μετα τήν απο
7 ή Δυναμη Ταχείας Αντι'
7 Δ Ζ? 7 ἐξ ΜΜΜ, στέλνοντας ,
 ή! 77 μ"νὐματα σε Σκόπια ·
 ΐ ΚΩ!Τ0υρκία. ω
τα Μενα λπ
 πειρα αυτοκτονι
ας ως. π
Αστατος ο καιρός. Π 2!
Νεο Χτυππμα απο τα γερμανικα που Πουλανε ιιιρασολια Καναδα» για εμώρια