Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Επέμβαση στρατού για να επιβάλλει την τάξη"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
"5 Λ|'|Ρ|Λ|Ογ
.,ὴί _ί
Η μ! ί .β .Δ ἐμὲ “ί ο
 η Ο Καμμένος
“ ο. ο ο σε ρολο...
7 · Στρατηγού
διέταξε
 Π ` “πρόβα πολέμου"
σε Ειδομένη
ΣΕΛ|ΔΕΣ 2,26,£αΘ£το “Ματ ΑαοΡοΠοΙ“ κα | Αιγαίο !
' = . τ
. ί τ ί
20"8 ·
ί η η η ί ί
380 ΕΤΟΣ Δ Ι
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ Ό έ .η /. ή έ . ή -. ,μ Ι
 .~ 
00548) 3948 ` μ φ τί ί ~ , Ξ ν Ό ί _ .
ί ί . ί ί ω ί / τ .
ί ί ί ί ί ί / Ε ί ί ί ί ί ί ί , Η
_ ο . / υ '!ἐ έ έ ί ί!!! τ έ η / ί τ Ι
`ί ὴ ῇ έ κή έξ ή μ .ί Α |
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ 1 το ή ' ί Η ί ί τ ί ί ' |
. . )κχ: Γ ί Στ ΜΝ Μ φ ΑΧ Η Μ 4 Ι Υ 4
// / Τ ΧΧΧ υ φ ο υ υ φ ί υ φ Χ φ η κ ¦
. - ·:κ_ζ$Χ 5
ν κ ” |·ἑ'; .κ |;_7
4· ' ί
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-5
Μαφία ` %
ΠΑΝΘΡΗΣ|(ΕΥΤ|ΚΗ
ΤΗΝ ΤΑΞΗ "
Η προφητεία του Αγίου Πορφυρίου και η Άρωοτη
δυναμη του ελληνισμού που θα φέρει τα πανω-κατω!