Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοεπεπ@οωπει.ετ
ΠΝ|5ΕΡ
424.000 παιδια στην
Ελλάδα ζουν κατω από
το όριο της φτώχειαςλ 2
ψΗΏΙΣΤΗΤ(Ε Η ΟΔΗΤΜ ΜΙΚ
8·τ'-ἙΤ  _Μ“τ°
.ση-,ιο τ·
στο ΠΠ ΑθηνωνΜΒ
ΛΟΓΩ ΠΔΣΧΔ
η Νωρίτεραη πληρωμή
των συντάξεων
ΠΡΟΚΛΗΣΕΤΣ ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ
του Μαΐου »τι
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΑΤ οικοΝοΜικΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΧΡΗΜΑΐ|ΣΤΗΡ|Ο
ΔΡΝΗΤ|ΚΟ ΠΡΟΣ|Μ0 ΣΤ|Σ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΞΝΟΔΟΧΟΥΣ
..ΜπυΜ“
γερμανικό εφπμερίδα Παπαε|εδ|ατι,
υποσαιρίιανιας όμως πως π και” δεν
θα πρέπει σε καμία περίπτωσιι να παει
σε εκλογές. αφου μια πολιτική αποσταθεροποίπσπ θα είκε απρόσμενες συνέπειες· Η γερμανική Μερίδα σε όρθρο ως με τίτλο "Ελλπνικό δρόμα, ύταραι πρόξπ" αναφέρει πως π ελλιινικιί
κρίαπ κρέους επιστρέφει δυναμικό στο
προσκήνιο. Προσθέτει μαλιστα πως "για
μια ακόμα φορα εκτυλίσσεται Με
στα μάσα μας ένα παιχνίδι για γερό νεόρα". Συγκεκριμένα, αναφέρει πως ιι
Αθήνα και οι θεσμοί δεν κατάφεραν να
συμφωνήσουν και οι διαπραγματεύσεις
διακόπιικαν. Αν και ο 'Ελλπνας υπουργός Οικονομικών Ευκλείδιις Τσακαλώτος ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις
θα Ματσόν αιν ερχόμενπ Μόδα.
ο χρόνος Μ. Η Ελλαδα απειλείται με
κρεοκοπία ων 'Μο. Ωστόσο, π κυΜ Τσίπρα έτει να αντιμετωπίσει
και στν ιακνιί πλειοφπφία του Μερα»
ακου συνασπισμσό στην ελλπνικιί ΒαυΜ- Σε ΜΜ€ ΜΜΜ για νέα
λπόαιτα και μεταρρυθμίσεις, αρκεί μόνο
τρεις Βουλευτές να Μίσοω "όια" για να
υπαρξει Μ πρόθλπμα. Το τελευταίο
που κρειόιονται τώρα Αθήνα και Ευρώπιι είναι πρόωρες εκλογές και μια πολιτική αποσταθεροποίπσπ σαιν Ελλαδα.
Διότι τι Χώρα δεν αγωνία-:ται μόνο για να
επιπλεόσει οικονομικα. 'Εκει να αναμετωπίσει και μιν προσφυγικιί κρίσπ.