Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Λουκέτα χωρίς... control στην αγορά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(- Δ.
ο   Μπα κανι @μι
ΜΑΤΣ «ΦΩΤΑ» ΣΕ ΑΓΓΛ|Α.
|ΤΑΑ|Α ΚΑ| |Σ|ΤΑΝ|Α
ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΛ|ΤΚΑ
ΤζἴΧ ΣΥ 
'ζ -ο
ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΓιΔι·οΒογΝογ
|·| ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ Τ|-|Σ «ι-ιΛΕκΤΡοΝικι-ιΣ» 4! , 4 χ
χωρία.. σοιιττο|Ό
στην αγορα   #
ΠΩΣ τα εαρίτα| €οι·ιτι·ο|5
ει·ιιβόρυναν την ασφυξία
ρευστότητας των
ει·ιιχειρήσεων
Τ| |'|Ρ08ΛΕ|'|Ε|
η νομοθεσία για τις
οικονομικές διεκδικήσεις
των εργαζομένων
ΦΟΒΟ' για νέα ντόμινο
στο λιανικό εμι·ιόριο αν
συνεχιστεί τι αβεβαιότητα
και αυξηθούν οι φόροι
Ξ[ΞέὶΠΔ[ΞΞ Ή Θωθ Ξ
Η ΤΡΑΦΕ|ΟκΡΑΤ|Α... ΑΣΤ/ΤΟΥ ΣΤΕΛΝΕ| ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣ|Α ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ῶΠΠΣΞῖΕἩ@ @ΜΠΑΤΕ ΣΗ] ΜΒΑ
Το αντίο του κόμι·ιι,
το ρεκόρ του κόρι
και η υι·ιόσχεσιι
Αντετοκουνμι·ιο
Σελ. 3©=3Τ]
9μιαιἩιιιι9ι·ιμιι ιιιιιιι
Ο' ΚΑΡΚ|ΝθΤ|ΑθΕ|Σ ΑΠΑΝΤθΥΝ ΣΤθΝ ΠΡθΚΑ|·|Τ|Κθ ΠθΑΑΚ|·| Γ|Α Τ|Σ ΕΛΑΕ|ΨΕ|Σ
αραακευή 15 Αυριλίου 2016 - Αριθμός φύλλου Τ.865 - Τιμή 150 € - νννννν.α-ιγρα5.ταΜ
ΔΔΓΕ(ΔΡΝἙ ΝΤΓΔΠΞ ΕΛΜΠΜΘΥΜ
ΔΠΔΘ@ΝΥΝ ΓΠΑ ΤΣΑ ΠΛΕ@ΝΔΞΜΔ
ι·ιιΝΓκ ΠΟΝΓΚ
ΔΝΤ - Ε.Ε.
Τ|Α ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠθΥ
...ΑΝΤΕΧθΥΜΕ
β Σελ. ἩΘ=Ἡ 'Π
ΕΕΝ@ Π ῖ@ΥΡΕἔ@Π ΕΏλΠΜΔΕἔΩΝ@ΥΝ
ΤΠΞ ΠΜΡΔΒΠΔΣ[ΞΠΞ ΣΤΟ ΜΠΑΤΕ)
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ
ΣΟΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
“ΕΝΣΤΟΛΟ”
ΜΜΜΕΝΟ
β ΣΕω ΤΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα