Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας ζητά από την Ευρώπη το ΔΝΤRecognized text:
.,`9`_] .: _ γε-_;_.
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
”Η ἔΒ›6
Μ' ΜΒΜ
ΜΜ^.ΜΜΟερ  '  _
ΜΒΜ/θ ΡΒΕ/Κ^“Μἱιί(:ιιμ έ _
ΠδΕ|ΧΑΜΜ-8Μ0ω ι  _
ΜΜΜ8 η .έ _
"Μ ΜΜΜ ΜΜΜ-Μ χε ή;;  _
ΠΕΜΠΤΗ "4 ΑΠΡ|Λ'ΟΥ 20Ι6 ΕΤΟΣ 27ο
Γι·νικος Διτικτης
τω ΜΙ' 'Μ
Κινηση Μετόχων
 ...... Ἡ _
 γ  .
Δ|ΑΠ|ΣΤΩΝΕ| ΜΕΤΑΡΡΥθΜ|ΣΤ|ΚΗ ΚΟΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓ|ΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ το ΠΕΗΤΕΗ$
ΕΜΦΡΥΝΣ|·| ΤΟΥ ΧΡΕ0ΥΣ
της ήπιας από από την Ευρώπη το ΔΝΤ
Η όυνομική του προβηέπετοι να
λει οι ευρωπαίοι εταίροι της Ελ
ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέ' λάδας να δώσουν στην Αθήνα συ
. σιαστική ελάφρυνση χρέους το οποίο
θεωρεί ότι παραμένει "εξαιρετικά μη
· βιώσιμο"¦ σύμφωνα με προσχέδιο εγ
γράφου του ΔΝΤ, στο οποία είχε πρό
ζ ¦ . σβαση το Πακετα
Στην ουόσινγκτσν σήμερα ο Ευ. Τσακσηωτσς
για την Εαρινή Σύνοσοτου ΔΝΤ. συμμόχους
σε Παρίσι. Στρασβούργο και Βρυξέηηες
αναζητά ο Αη. Τσίπρας - Κοινός στόχος
να προωθηθούν οι εηήηνικές θέσεις
Επιμένει η κυβέρνηση γ ΔΝΤ: Απειήή διεθνως γ
ε τα «κόκκινα δανεια» 
ι Αυξάνονται οι κίνδυνοι για τη
€ ι χρηματοπιστωτική σταθερότητα π ε ι. :
για το δύο ν/σ
Κινούνται αυστηρό στο πηοίσιο
της συμφωνίας τονΖει
Ο ()|'(()Ν()|ν"|Χ
η ΜΜ*ε* εεΑ .σε
Εθνική καταστρσσ;τα @ο
χωρίς ηύση χρέους  
.·“~>ε ·:
`_.·- -ΣΣ .
"()^|Ϊ"('|
"Παρά τη γενναιόδωρη από ευνώ·
Η Ϊ κσύς όρους επίσημη χρηματοδότηση
και τα σχέδια για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις... η δυναμική τσυ χρέους
προβλέπεται να παραμείνει εξαιρετικά μη βιώσιμη", αναφέρει το προσχέδιο του ΔΝΤ.
"Για να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα του χρέους επιπροσθέτως των μεταρρυθμιστικών μας προσπαθειών.
θα είναι ουσιαστικής σημασίας η αποφασιστική δράση από τους ευρωπαίους εταίρους μας για την χορήγηση
περαιτέρω ελάφρυνσης του επίσημου χρέους"¦ αναφέρει το ΔΝΤ.
Το προσχέδιο του Μνημονίου Χρηματοπιστωτικών και Οικονομικών Πολιτικών του ΔΝΤ (Μειηοι·επόμπτ οί
Ρίπαηςία| από Εςοησπιίς Ρσ|ίςίεε Μ':ΕΡ)Ι που συντάχθηκε κατά τη διάρ
Ξ'- Ο
παραμείνει «εξαιρετικό μη βιώσιμη»
κεια της αξιολόγησης προβλέπει
πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του
0¦5% φέτος πλεόνασμα της τάξης
του 0,25% το 2017 και πρωτογενές
πλεόνασμα μόλις Τ ¦5% το 20Τ 8.
Αναφέρει ότι αυτό τα στοιχεία αντανακλούν την μεταρρυθμιστική κόπωση ύστερα από πέντε χρόνια προσαρμογής και κοινωνικών πιέσεων στην
Ελλάδα λόγω της υψηλής ανεργίας το
ποσοστό της οποίας ανήλθε στο
24¦4% τον |ανουάριο.
Το προσχέδιο προβλέπει μέσο ρυθμό
οικονομικής ανάπτυξης Τ,25% μακροπρόθεσμα το οποίο είναι χαμηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη
Οι στόχοι. τους οποίους χαρακτηρίζει
"φιλόδοξους αν και ρεαλιστικούς"¦ θα
μπορούσαν να ενισχυθούν από την ε·
φαρμογή μέτρων, τα οποία θα εξοικονομούσαν ποσό αντίστοιχο του 2,5%
του ΑΕΠ το 2018, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα, το φόρο εισοδήματος το φόρο προστιθέμενης αξίας
και το μισθολογικό κόστος στο δημόσιο τομέα.
ΗΠΑ: Απέτυχαν οι «όιαθήκες»
πέντε τραπεζών
Μη αξιόπιστο σχέδιο εκκαθόρισης¦
σύμφωνα με Ρέα και τοις -. ι<
Πτωτικη τόση
στο «πουκέτο»
κατονρόφει η ΕΣΕΕ
ι “  ο.754€ ύ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας  ι. τ:
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησσν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπηό
Σιλ. Η."
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ|Ο
Στη σκιά
της αβεβαιότητας
το ΧΑ.
Επιβόηπουν τον... ρυθμό
τους οιπωήητές ς ι μια :
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Καμία ανησυχία
για σε" ιη
στην Εηηόὁα
Προς εξεῆΕεις για πεπότες.
εργαζόμενους . .
Προςαμκ
έως 8 εκατ.
η Ατιαίονί5υε|
Εστιόζει σε κόστος. νέα
επιχειρηματικό σχέδιο
Σε αναζήτηση
νέων συμμαχιών
η |ητεττθοη
Επιθετικό πηόνο πωηήσεων
για αύξηση τζίρου  ι η·
)('*'||ν'|Κ'|) '||')|() |Χ()||'Χ|()Ν