Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ"|||(0Σ "ΓΚΟΛ"¦ ΜΕ 'Η Χ"Ρ|Σ |"'|Ἐ|'Ε...
Ο ΓΑΥΡΟΣ ὲΒαλε κατω τα δεδομένα και δίνει την απαντηση · Η τεραστια διαφορα ΠουΜδο-"Φἱνμαο" κατ η συνύπαρξη του Αλαν με τον Νιγηριανὁ...
'ΔΑΠΡ|Λ|ΟΥ  
' 20%. Καθημερινή ”Ξ Ι
απο 7
υ ~···
β.“' '
. τ 7 ' ΜΙ :τ , Ἡ - Ρ 7
Ξ ' τ· ο
7 7 τ ε ,
7 3 γ τ 7 77 ·
· 7 ' _ ' 7( 7 ι ¦
Ι. · η τ '
· ¦ τ τ Ι ι ^
π | ¦ η  _ 7
ο 7 ψ. η” Ξ τ. τη·'Μ. η Ρ τ Μ
7 . Δ 'Ο _ '
- · η τ ·· ο
Μ υ ο - ` 'ο τ ! _
` _ η · τ “ τ,
Η η. ¦ 7 τ'
:τη _ 7 ε ο
 η . _
η Ϊ ή” 7 7
`,'εετν·τ·οετἔτ
ο .Ρ κ
- 7 7. , < ν
.- ·' κτ
Σοφές μηνυμα αΠὁ το Ρέντη ντα το ΚὐΠελλο · ΣἰλΒα κατ
ΠαἱκτΞς ”φτ1αγμἑνοτ“ ντα το νταμΠλ ·
ΕΠ1Θυμἱα της ΕΠΟ να τηρηθΞἰ η Προκηρυξη για τη
ΡΞΒανς με τον ΠΑΟΚ · ΜΒΜ Χαρττα ντα τον τΞλ1κὁ
να. ~του θρύλου
αλ Φ ρτουνη οτ ολείου Καλαμπάκας · Πρωτοφανης αποθέωση για τον ηγετη
Λαοκ' οψη του ο
ΜΝΗΜΗ" κι ΑκοΜΑ...
παρουν την ΕΠΙ): ΜΜΜ 7 _
Η ΜΜΜ'  "ω ΜΜΜ “ξεμΜκΜ6φΜυΗ
“ ' " ΜΜήναΙετιτρἰϊμΜίνειστημυη
εε"γ!°νσης των πλέι το τα ΗΜ· με το Ρέθυμνο - Ύ
εν 6000"  _ ^ · 'ΠντνὐντσΕη.
'ή · 77 πογκὲντρωσηΜεωΜτητπ” 7
'7   ·Στρύμπεω:“Βἑλωμετοπρωτῶλημτ”