Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με" ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στο
επεσα μέτοχοι' τις Φωνές .
υ Σφαιρόπουήου. καταπιεί ~
τουςὶκρήτικους `ο Στο σο' το ¦
 ΑποΛντοππεοπεκτήΜ ασοεε.:
' ου ' μαίνει πως σας” κακη;
πειραιό το πρωτου` ,μείνειατο Με" -`
95-59 ο
θαυμπιακός
κέρδισε το
μπήκαν οι
αερυθρόήευκοι»
στο παιχνίδι. αήήό
Ρέθυμνο και Χ › Με π.
στο δευτε ο "ω Η" 76 'Μό
έκήεισε τήν ϋ8κάΜ"¦° Ν ἔκ"" · | Ἡ _ τεήευταίσ περίοδος;
κανω" · έπεσε ευκαιρία`καιτωνΓ 3 .ή υ ¦ ' ή ·ό `
ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΜΜΜ., στην θαήασσα και το ,Ψ°=ε Ι . .ς ή _ ή _ ή.” ριμπαοϋντι
Ρέθυμνο μείωσε θα) °"°ῦω' "° δ°κ'“ᾶ°°"Υ - και ΧΑΜΕΡ (θ ή). μ
Μ με 284
νίκες
Δ/υτής: ο. Νικοῇα“ί'διτς
Διευθυντής Συντόξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 30 Θ)
,ΠΕΜΠΤΗ 'Μ ΑΠΡ|Λ'ΟΥ 20% Ο Α.Φ. "5933 Ι
 σχήματα και `ναρόήουν -: “ . Κάτω από ¦°=
στο ήμίχρονο ο , . , .
¦ ανεαροκοσμο να.παιΞει| ·
Η ή. .εκτος ο
δωδε κόδσς οι ΐ'
“πρίντ¦εΖήςκαι 
7 `χόκετ " ' 
κοιταω-ω
ροι των ήττήμένων
ΞΑΝἈΜι:οΥΜ Τήν τεταρτή 
~ η σαι στο ΣΕΦ οι' δυο ομάδες '
 ε . ζ ή  Η , ο ο ατγπΜ·ω. 
 υ , ¦, 7 η · ._ · ο, “ο Ρέθυμνο πήρε τήν ζ `
ι ~ ή μ - · Σ ¦ ι 2 _` μ Ξ _ δοή αεσή στή κομπανία
Γραφει ο πΜτειιε πιπΜΜονιιο: Μερίδα)
ΝΔ "|Λ¦Ε| "ΝΤΟ
|“ἑε.αΜΜω “ποιου
εμφανώς αεπωνἑρωυςεωγανω ς ,έ
ανώτεροι οι 4 Μ ααα _ πό τα μια υπήρχε ` σ
θεσσαΜνικείς. .ΧΜ°9!ΚΨέΝΜΒ ¦ Η Ε Γ Ρ Η Γ Ρ Σ Η
με κορυφαίους " ΕΜΠ ΜΜΜ: (Μπάνιου
τους :επέδα.
εμαραγδή. κέρδισαν
'3-4 σετ τον
θαυμήιακό και με 3-1
νίκες προκρίθήκαν
στον τεήικό των παει
οφ Μ ανδρών ο ή
πρόκρισή ουσιαστικό
ς είχε κριθεί στα δυο
ματς που έχασε ο
θαυμπιακός
9'Ψ ›“
'ι “ια/32 πιθέαεις.;δα%Μαι 
'ο Το ασυνήόιστα καήόαιναπε του ορόήουστο
 “ “ΜωΜ“Μ αποτέήεσμα τής
: αγωνιστική!ῖετοιμότήτας που διατήρήθήκε.
 .σε υψήαδ στα .για τήν εποχή επίπεδα ο
Έ οιίμενο απέονξείναι να παρατήρήοεί ή ίδια
' _ χ:€εγρήγορσήενόψει ταπικοό.:.
το Βαρέα; του . ο
. στο χέἑειτουίκρίσιυου υ χ
 ΗΜ σε· ὁ “Μπινός ^
 με δ, 9ιἙΜΡἑ98κἑΚ"ε '
, . το ειτατκαιμετα:με£δυο ϊ
σουςΙέδωσε πρρραδιομα; ι
_ ς¦_μερὲσδ-2α ο:πντίθετσ.
Εγκήεσκαήνς απμ6οεψε
απο το: ίδιο ¦αήυείο στα
. ΚΑΤ' ΗΞ¦ "Η
 ο ΜυκοΕδῶ και-καιρό αν
γ είπα :πόσχιζε να·
σκ "Ψ" 5 ΨΨ"!“° Ψ?? τ  Ι χ σ·ατπρπεει σε
ή η .αικανοπσιήτικοός
' ΜΜΜ· ανανιτραγικό › 'αστικό Φρόνήμαῇ πμ
κοουτσαρισμα η `ί“των;παικτων του. >
του πιατσα. που ΞεκαθαρίΖοντας
Ξέχασε τον ήρωα του σε καθε-ευκαιρία ς
τρίτου ήμιτεήικου .ο `~:-:ιπως_υπαρχει“
κοκκινα". τον οποίο `παντοτε ή
ζ χρήσιμοποίήσε ως » `πιθανότατα · μ _
Ι και... κρυφό αποκήήρωσής του
ήίμπερο στο ,~ ί κυπέήήου
πρωτο σετ
Α" "ΝΟΤΑ" "Ἡ" ΩΡΑ ΤΟΥ
:ε περίπτωσή που δεν είχε μεσοπαρήσει ή
παρανοια του προπγουμενου αθήμέρου. ο τεήικός
θα διεεαγοταν το Σαββατο 23/4 ο και με δεδομένή
τήν εικόνα που έχουν εμφανίσει οι εναπομείνασες
ομαδες απο αυτό το διαστήμα. ο
θαυμπιακός θα είχε ένα τρομακτικό
αγωνιστικό προραδιομα ο το διόστήμα
αήραείας που θα μεσοήαΒήσει σίγουρα
εξυπήρετεί - τουήαχιστον σε
θεωρήτικό επίπεδο - τον έτερο
όιναήίστ. οποιος και αν είναι αυτός
 Ώε=δυοσὸμίνματα 
_. ο; ¦τωνγοιαιτπτων.Γεωργουήέα;ααα κωστίδή¦ττοὲ ¦
“. “ιο-το .του ταίτου.σετοε;δυο τετοια " -νες“επιαέοειςτον 
' ῇ4οαυαπωκου ο πρ Με έδωσε πιαοτ6ρτρν:ενκπεαΝΜ9
η έ στήσυνέχεισ ι” που
εχετικα ευκοήή πρόκρισή για
τήν Μππι·επΝ. που αναδείχθήκε
ισόπαήή 2-2 με τήν ΜΠεΝοικΑ στή
Λισσαβώνα ο Χιμένες ι27·› και
Ταήίσκα σου τα γκαπ των πορτογαήων. ενω για
τους Βαυαρους σκόραραν οι ειδόή σου και Μίήερ
ιδου ο Δεν έπαιξε ο τραυματίας Μήτρογήου
υ ' επισήμοήοίήσήτής επανέναρε
παίξουνῇστον τεήικόγια ήν κατ ¦, κτ από
,η του νταμπή πουζθα ε.
' ε με ένανακόμή τρόπ
Χ ανωτερότητα του·
ἔ θαυμπιακοόσε σχέοή με
. ' καθ,
πιεσε" απο ·
αι·πτΜια Δέχεται
οπυμπιακός στήν επεσα"
ήέει ο ΝταΒίντ σουπερ. για το
χθεσινό σεναριο που κυκήο'Φόρήσε και τον τοποθετεί στο
μεταγραφικό στόχαστρο
του Άρήι
4· αἱ ο τοπικα
'οσο εν ανανεώνει τή συνεργασία του με
τον θαυμπιακό. όήο και πιο... ενοχήήτικές
γίνονται ομαδες από τήν πατρίδα του
για να αποσήασουν τήν
υπογραφή του
ή παρω :πω
Γραφει ο πιοπνειι: Μπήκε ισεπία ιει
Η πρόθεσή τής
επο είναι να τήρήθεί ή
προκήρυξπ του κυπέήπου ως
προς τους όρους διεξαγωγής
τής διοργόνωσπς ο Αυτό
πρακτικα σήμαίνει ότι ή
ομοσπονδία επιθυμεί ή ρεβόνς
θαυμήιακός - ΠΑΟΚ στο αι'.
Καραίσκακής» να γίνει
κανονικό με Φιήαθήους
στις εξέδρες
χ _ . - αι·
ήταν Οι μοναδι
ο :επική τ ~

Τελευταία νέα από την εφημερίδα