Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ·κοΣ ΑΝΗκε· Πο ΛΑΟ ΤΟΥ
Π έα 7 α
 Π. ΚΩΝΣΤ^Νἶ|Ν'ΔΗΣ
` · έ  ···Μι·Μ·Μ“
· ΜΜΜ
ΚΑΚ" ΒΡΜ|Λ-ΠΑΡΕΝθΕΣΗ ΠΑ
ΣΤ" ΒΗΜΑ, ΑΜΑ Ο ΕΜΠΡΟΣ ΕΧΕ' Λ'|ΠΔΕ|ΞΕ|
ΒΤ' ΕΧΕ' ΒΕΣΗ ΣΤΜ|ΝΛ|. Ι· ΚΔ' ΒΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕ'
ὅ _  . “ 
| | |'|'|ἰ)|¦) |
ΜΝΗΜΗ Ο' Τ0ΥΡΚ0| ΠΑ ω... ΦΛΕΡΤ ΝΕ το" ΜΑΡΩ" ΜΠΕΡΝ
Η ¦ι_ :“1__““
: ΝΠ: Ί η":
ΙΜ ι ι κ
. Φῖ`!
.|. μΞ“'·1. μ: ' ·Ἡἱ
ν θα" β Γ. ΚΟΥΒ0Π0ΥΛ0Σ
7 ν η ΜΝ"
ΜΜΜ" Με·
ΠΑ ΝΑ ΜΜΕ το@“ΔεομεῳΜ  __ 
ΜΑ" ΗΜ ΚΟΥΠΑ Πλ ΤΗ" ΜΝΗΜΗ ΜΑΜ ΤΟΥ "ΑΝΑ8ΗΝΑ.|“ΚΠΥ
"Ν ΚΑΤΕΚΤ"ΣΕ ΠΑ ΕΚΤ" ΣΥΝΕΧΗ ΧΡ0Ν|Α ΤΟΝ ΠΜ" Τ"Σ ΕΣΚΑ
_ω“η---<- “μ _
<“·  ω
Ι 11 Ι|ἰ!ΧὴΜ|ΜΜ~”“
 “  ,1
φωνῇ·ω ο;  
ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΜΩΡΑ ΕΞΑΦΛΝ|ΣΤΗΚΑΝ ΠΜ
ΤΑ Ε|Σ|ΤΗΡ|Α ΠΑ Το "Α|ΧΝ|Δ| ΤΗΣ ΤΡ"|ἩΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα