Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νόμος & τάξη για τη δράση των ΜΚΟ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
14 απριλιου 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10341

1€

www.ethnos.gr

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ

14 aπρίλίοΥ 2016

Δίχτυ ασφαλείας στα 1.300€ για
το άθροισμα κύριας και επικουρικής

Συντάξεις
Εγκλωβισμένοι στα νέα όρια
ηλικίας 30.000 ασφαλισμένοι

τησ Κατερίνασ ΚοΚΚαλίαρη

Α

πό τρεις μήνες μέχρι έξι
χρόνια και εννέα μήνες
θα κληθούν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας περίπου 30.000 ασφαλισμένοι, που σχεδίαζαν φέτος
να
βγουν στη σύνταξη. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι -με βάση
όσα προβλέπονται στο μνημόνιο
που ψηφίστηκε το καλοκαίριεγκλωβίζονται στην αγορά εργασίας μέχρι να πιάσουν τα νέα και
αυξημένα όρια ηλικίας.
Στους μεγάλους χαμένους είναι οι μητέρες ανηλίκων, οι εργαζόμενοι με 25ετία στο Δημόσιο
αλλά και όσοι φιλοδοξούσαν
να
αποχωρήσουν με 35ετία. Η αύξηση της ηλικίας θα συνεχιστεί

+

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΟΡΙΑ
ΗΛΙΚΙΑΣ
»15-16, 25-26

▶Θα κληθούν

να παραμείνουν
στην αγορά εργασίας από τρεις
μήνες έως έξι έτη
και εννέα μήνες

και τα επόμενα χρόνια, έως ότου
το όριο για πλήρη σύνταξη φτάσει το 67ο έτος ή εναλλακτικά
το
62ο έτος αλλά με 40 έτη ασφάλισης.
Στον αντίποδα, εκτός κινδύνου
είναι όσοι ασφαλισμένοι πρόλαΕκτός κινδύνου είναι όσοι ασφαλισμένοι
βαν να θεμελιώσουν δικαίωμα
πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα
συνταξιοδότησης μέχρι τις 18 Αυγούστου
μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015,
2015
καθώς μπορούν να ανοίξουν την
συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαγίνει 56 ετών και 9 μηνών.
πόρτα εξόδου με τα παλαιά όρια.
τητα). Η συγκεκριμένη μητέρα
λισμένων:
εί- συμπληρωθεί φέτος, για
 Ελεύθερος
Προσοχή, καθώς για να διασωεπαγγελματίας με χε 5.500
να ανοί Δημόσιος υπάλληλος
ημέρες ασφάλισης το ξει η
με 25ετία 35ετία αποχωρεί
θούν θα πρέπει μέχρι τη συγκεπόρτα εξόδου ο ασφαλισμέστα 60 αν είχε 2012 και ανήλικο
το 2011, εφόσον συμπλήρωσε
τέκνο. Εφόσον νος θα πρέπει
το πιάσει το όριο στις 18 Αυγούστου.
κριμένη ημερομηνία να έχουν
υποχρεωτικά να
συμπλήρωσε το 55ο έτος μέχρι
όριο ηλικίας μέχρι τις 18 Αυγούτις έχει κλείσει το 59ο έτος
Ωστόσο, αν γίνει 60 ετών φέτος,
πιάσει τόσο τα έτη ασφάλισης
της ηλιό18 Αυγούστου, διασώζεται. Ωστόστου, αποχωρεί στα 56. Εφόσον
κίας του.
θα πρέπει να επιμηκύνει την
σο και το όριο ηλικίας. Αυτό πραπα- σο, αν πιάσει φέτος το όριο
πιάσει φέτος την ηλικία συνταξιεγκλωραμονή του στην αγορά εργασίας
Ειδικοί στην κοινωνική ασφάκτικά σημαίνει πως δεν ισχύουν
βίζεται μέχρι να γίνει 58 χροοδότησης δεν μπορεί να φύγει
λιση εκτιμούν πως μέχρι το 2022
για εννέα μήνες. Δηλαδή θα απορυθμίσεις που προέβλεπαν κανών.
πριν γίνει 58 ετών και 9 μηνών.
-οπότε και θα ολοκληρωθούν
χωρήσει σε ηλικία 60 ετών και
τοχύρωση δικαιώματος μόνο
οι
 Μητέρα που
9  Ασφαλισμένος στο Δημόσιο
με
είχε το 2010 στο Ι- μηνών.
ή παρεμβάσεις στα όρια ηλικίαςτα έτη ασφάλισης (π.χ. με 35εθα
στα ειδικά ταμεία πριν από το 1983
ΚΑ 5.500 ημέρες ασφάλισης
και  Μητέρα στα ειδικά ταμεία
επηρεαστούν σχεδόν 350.000
τία).
α(ΔΕ- είχε δικαίωμα να αποχωρήσει
ανήλικο, αν έγινε 50 ετών μέχρι
χω- σφαλισμένοι. Σε ακραίες
ΚΟ-τράπεζες) επιθυμεί να αποχωΕνδεικτικά δημοσιεύονται πέπεριπτώρίς όριο ηλικίας. Η ρύθμιση αυτή
τις 18 Αυγούστου διασώζεται.
Ω- ρήσει με βάση το καθεστώς
σεις η «επιβάρυνση» μπορεί
ντε παραδείγματα για τις επιπτώνα
που παραμένει σε ισχύ για
στόσο, αν συμπληρώσει φέτος
όσους έ- φτάσει ακόμα και
το ισχύει στο ΙΚΑ (καθώς με
σεις που έχουν οι αλλαγές
τα 17 έτη, ρύθβάση τη πιασαν την 35ετία
σε
50ό έτος θα αποχωρήσει όποτε
μέχρι τις 18 μιση που κυρίως
νομοθεσία έχει αυτήν τη δυνατόεπηρεάζει μητέΑυγούστου. Ωστόσο, αν η 35ετία
ρες ανηλίκων.

ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΟΜΟΣ
& ΤΑΞΗ
για τη δράση των ΜΚΟ
συναντηση στο παρισι

Κοινή στάση
σε όλα
αποφάσισαν
Ολάντ - Τσίπρας

Υποχρεώνονται να υποβάλουν
αναλυτικά στοιχεία με τα μέλη
τους, ΑΦΜ και τραπεζικούς
λογαριασμούς

Το ελληνικό κράτος θα
υποδεικνύει πού θα
δραστηριοποιούνται
και με ποιον τρόπο

Αυστηρός έλεγχος
για όλα τα κονδύλια
που παίρνουν από
Ελλάδα και ΕΕ »4-5

»7

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
»28

«ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ»
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
και ΘΕΣΜΟΙ

Ποιους
καίει

ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Στο φως
το σκοτεινό
μυστικό της
αρχαίας Αθήνας
»34-35

Το OPA-cize είναι χορευτική γυμναστική με φιγούρες ελληνικών χορών, που εμπνεύστηκε ομογενής από το Σίδνεϊ

ΦΡΕΝΙΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΟΥΜΠΑ »14, 27

Το «όπα» κατακτά Αμερική & Αυστραλία

η αύξηση
του ΦΠΑ
στο 24%
»12