Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Θέλει να μας... τα κόψει σύριζα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο'ΨΜΜ!8Μ "'
Μ.τοροητἱΚἱ.8τ
θέμα να
τα καψ
πι·οΣΦγΠκο ι 1ο-1 1
και Μι"
παιχνίδια
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ | ΣΑΤ|Ρ|'(Η |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
"ΕΜΠ” 16 Α"Ρ'Λ|0Υ 2016 / Τ'Μ|·|= 2€ Ο. 1912
"ώς οι αΜ
ΠΟΝΤ|Κ|
άπασα· 7
_  Δ 7 Η
«Η νωλαγνεἰα
ειναι καταστροφική »
ας. · ·
ι'. ὅ  Ϊ  | | ¦

Τελευταία νέα από την εφημερίδα