Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αναδρομικό ψαλίδι στους συνταξιούχους του Δημοσίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΝΘΕΤΟ 8 ΣΕΑ|ΔΕΣ ΝέβἔΚ
Ε ὰ! ή 8 ΝΕΕΣ ΤΑ|Ν|ΕΣ Η ΑΤΖΕΝΤΑ
 τ " ` το ΔΡΑΜΑ . 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ε;
ΤΗΣ ΛΑΜΠΕΝΤΟΥΖΑ
ΚΔ' Ο ΝΤΕ Ν|ΡΟ
ΕΚΘΕΣΕ|Σ
 Η Α Η
Ή ΔΠΟ|(ΛΕ|ΣΤ||(Ο
ΠΩΣ ΒΑ Γ|Ν0ΥΝ Ο' ΜΕ|ΩΣΕ|Σ ΣΤΑ ΜΕΡ|ΣΜΑΤΑ
ΑΝΑΔΡ0ΜΙ|(0
Ο' |'|ΕΡ||(0|'|ΕΣ νΨογΣ 33%
ΠΑ ΤΟΥΣ 265.000 Δ|ΚΑ|ΟΥΧΟΥΣ
ΘΑ ΥΓ' ΟΑΟΓ|ΣΤΟΥΝ ΕΝΩ το ττ[email protected]ΜΑ @Α ΕΜΕΑ
Πέμπτη 14 ΑΠριλίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.864 - Τιμή 1,30 € - ΜΜΜ.ε-ιγμοε.:σΜ
ο υν-[αξ| ο ο χο Η 8 ΑΠΟ ως ΜΜΜ 
κΕΡΑΜ|ΔΑ
Δ Ι 
η θΑ ΑΑΒογΝ ΣΤΑ ΤΕΛ|·| |ΟΥΝ|ΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΣΜΣ" ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑ|Ρ|Α ΔΗΜΩΝ ΣΥΓΚ0|Ν9Β|Ω! « 
Κ. η .
ό ΑΡ|ΣΤ0ΚΡΑΤΕΣ ΑΑΥΣ0ΔΕΜΕΝ0|
ΣΤΟ ΦΑΑ|·|Ρ||(0 ΔΕΛΤΑ
· “ Ι ' ;
- ΙΕ 
ΕΞΞ[ΞΔΠ@ Τ@Ψ ΨΠΉ. [ΠΑΠΔ[ΞΠΑΣ
Καθηγητές του Δημοσίοω
θα εῆέγχοων τ|ς εξετόσε|ς
στο |6|ωτ|κό σχοῆείο
› ΕΕΔΑ. ΠΕΣ
7  γ _ ' . Η ΣΣΞΕΔΠ@ ΠΑΑἶ . _;γ ·' γ μ: ;› γ> _ Έ· ' ΑΠΠ@Μῶ£€ΕΨΝΞΗ ΜΡ@Ξ@ΨΠΏΝ
- .. . “ Η η. τ ' ΦΑ  - Σ ο' 5 κ|ΝΗΣΕ|Σ
ΕΤ@Ψἶῖ «Θ»Ε€ΠΠ Η ΜΠΜΠΤΞΕΝ Δ? `  '1 ` - Ε^·^Σ·
Α Α ' Μ Ι ' Ι
: ΑΑΑΑΑΑΑΑΜ χο του κυῆωνε·ου Αγους ΠΑ ΕκκΕΝΩΣΗ
 η τΗΣ Ε|ΔοΜΕΝΗΣ
ΗΑΕκτΡ0ΝικΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠτΩχΕγΣΑΜΕΝ Α0τΩ“_ ΕΑΡ|ΤΑ|_ΕΟΝΤΗ0|_8 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα