Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: ΔΝΤ: Σε ύφεση η ελληνική οικονομία το 2016Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
Σ;”- ΔΜ¦·-·.? ,ε
: ε Ε
· Δ““ :Χ
εΜ:ψε- κ
ι'.Δ. 553¦43
ΜΜΜ η   _
ΜΗΧΑΜΜ0ω
ΜΜΜ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ-νο _ _
“Μω- Μεταβολή
τετΑι>τι-ι το ΑΠΡ'Λ' Υ 20Τ6
ΕΤΟΣ 27ο ΑΡ.
. τ,;·: ι τι: ..- 4.“- .
Γενικός Δεικτης
'02 'β τω Μ
ΨγΔ^9Υ ἔ9ζθ .:_11Μθ:ΕΞ€
ἴ”°ἴ°_ “41
Καθοδικές 
Β. ΣΟ|ΜΠΛΕ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕ| ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔ|ΑΡΘΡΩΣΗΣ Ἡ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΔΝΤ: ΣΕ ΥΦΕΣ|·|
η εΠΠηνική οικονομία το 2οτθ
«Βήέπεα
.. ' η 
ν  - ι
Τεταμένες οι έσεις κυβέρνησης - ΔΝΤ με
αφορμή τα ν/σ για ασφαηιστικό και φοροηογικό
- ΔΝΤ: Μονομερής ενέργεια η κατάθεση των
δύο ν/σ - «Δεν είναι». απαντά η κυβέρνηση
- Στο Παρίσι εκτάκτως σήμερα ο Αη. Τσίπρας
»ε ζ' σ ΣΒ :“ἶ'Ξ_ Ξ 'Όἐ; ἴζ~
υποχώρηση του ΑΕΠ Ο,θ% φ
ί _ Ἡ Μάρ-:509 · “έ  
:ς  ς' »ὅ  
,·τ.>ἔεἰ “:ῆἔ_° Λ· -, 'ι. _ ἴ'Χ1 ·: - ι
κή οικονομία το 2016 εκτιμά το
ε ύφεση θα παραμείνει η ελληνιΣ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
'ϊ στις εαρινές του προβλέψεις προ
βλέποντας ότι η οικονομία θα αρχίσει
ν| ανακάμπτει από το 201 7. Ειδικότερα, το ΔΝΤ εκτιμά πως το ΑΕΠ στην
Ελλάδα υποχώρησε κατά 0¦2% το
2015, προβλέπει πως η ύφεση θα ανέλθει στο 0,6% του ΑΕΠ το 20Τ 6 και
ότι το 20Τ 7 η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2¦7%. Το ΔΝΤ αναμένει πως από αποπληθωρισμό
ί,ί%το 20ί 5Ι το 20ιθοι τιμέςθασταθεροποιηθούν (0% πληθωρισμός) και
το 20ί 7θααυξηθεί κατά 0¦6%.
Όπως τονίζεται στην ”Εκθεση, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ Μορίς
”Ομπσφελντ στην Ουάσιγκτον, τα
στοιχεία του 20ί5 για την Ελλάδα είναι προκαταρκτικά¦ καθώς και οι τελικές δημοσιονομικές προβολές δεν είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή δεδομένου ότι είναι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές αρχές και
τους Ευρωπαίους εταίρους σχετικά
με τους δημοσιονομικούς στόχους σε
έτος και ανάκαμψη από το 2047
ένα δυναμικό νέο πρόγραμμα προσαρμογής. Ο κ. 'Ομπσφελντ πρότεινε
"μεγαλύτερη ευελιξία και οικονομική
στήριξη στην Ελλάδα". Όπως ανέφερε πρέπει "η Ελλάδα να τύχει μεγαλύτερης ευελιξίας και οικονομικής στήριξης για το προσφυγι κό, λέγοντας πως
αυτό είναι ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο πρόβλημα"
Αναφερόμενος στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές
στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας ανέφερε ότι ως η
ομάδα του ΔΝΤ στην Αθήνα είχε εποικοδομητικές συζητήσεις, οι οποίες
διακόπηκαν εξαιτίας των εργασιών
της εαρινήςσυνόδου του ΔΝΤ. Σεσχέση με τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα είπε πως "στόχος
είναι ένα πρόγραμμα τα νούμερα του
οποίου θα βγαίνουν". Ερωτηθείς ειδικά για το χρέος είπε πως δεν γνωρίζει
πόση ελάφρυνση χρέους απαιτείται¦
ωστόσο αρκέσθηκε να επισημάνει
πως θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό και το χρέος
προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει
βιώσιμα οικονομικά.  
κοντά σε συμφωνία  ΔΝΤ: Υποβάθμιση προβήέψεων ί 0.8.: θα χρειαστεί
με τους θεσμούς Ξ για παγκόσμια οικονομία ¦ χρόνος για τη συμφωνία
Ε. Τσακαήὡτσς: Ενδεχομένως έκτακτο ι «Βήέπει» παγκόσμια ανάπτυξη 52% Ι Θεωρεί απίθανο να επιστρέψει
Ευτοατουρ τη Μ. Εβδομάδα τι ι ζ το 2046 και 15% στην Ευρωζώνη   ι. ι ο φόβος για θτεχιτ τη. τ
Ο Ο'ΚΟΝΟΜ|Α 
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ
Παράταση
ζητα το ΤΔιΠΕΔ
Για ένα - ο
πετύχειτ
ιδι<;ατικσπαιπσε 
 ι2.ι80€ ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας
οι μετοχές που
πρωτογωνίοτησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπηό
Σελ. 1447
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κύπρου: Εξετάζει
νέα μητρική
στο Λονδίνο
Στόχος η εισαγωγή
στην ρτετηιυιη κατηγορία
του ΕΒΕ κι, 7
Ευτοοεηκ Εαυίτίε5:
«Εηκυστικές
οι αποτιμήσεις»
«Φθηνές» οι τραπεζικές
μετοχές και μετά την
τεΠευταία ανάκαμψη τα. 
ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
ιΝΛθΤ: Επέκταση
σύμβασης
στην θηηανδία
Με το νέα οργανισμό
δύο συγχωνευμένων
ήσταριὡγ τ;  
ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Στο «στόχαστρο»
της Ε.Ε.
οι ποηυεθνικές
Νέα σχέδιο της Κομισιόν
για αντιμετώπιση
φοροαποφυγής
Με!. ί 5
Σιλ. Μ
Ί2-26