Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Ισορροπία τρόμουRecognized text:
% Ό Τ ι ινΧθδχ
|(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο"(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ Ιἔ ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 2ΟΙ(› - ΕΤΟΣ (›()ι_· ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20243 - ΤΙΜΗ Ι.ΈΟ ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΛΣΦΛΛΙΣΕΙ το «ΝΑΙ» ΤΗΣ Ε.Ε.
Εταίρο για το 25% του ΔΕΣΦΑ
αναζητα τώρα η 5οοατ
η _ Αλλαγή σχεδίου για την αζἑρικη
ή  εταιρεία. η οι·ιοία Προτίθεται να
ιτωλήσειτ025%αιτστοτιακετοτου
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Α"0 ΣΤ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΛ
Σχέδιο ατιοκρατικοιτοιἡοεων
για έσοδα 2 διο. το 2ΟΤὁ
Σειδιωτικοτιαῆσεις που θαΦερουν η Ελλάδα. στοχεύει το ΤΑΙΠΕΔ.
6.4 δισ. μεχρι το 2018Ι και όχι το σύμφωνα με δηλώσεις του ετιικε2017οιτως αρχικα είχε δεσμευθεί Φυλής Στ. Ππσιορλα › σελ. 9
66% που θααιιοκιήσει στονΔΕΣΦΑ. Ηδη. βρίσκεται σε επαφές με
ευρωπαικές εταιρείες › σελ. 10
Στοιχεία ΟΟΣΑ
Το 39,3% του
μισθού σε φορους
και εισφορές
Ο Η Ελλάδα κατέχει την 14η θεση αναμεσα στις 33 χωρες του ΟΟΣΑ όσον
αφορα τη Φορολογικη επιβάρυνση
Ο Πρώτο στη λίστα το Βέλγιο > σελ. 7
· τι ι τοι/ε μ
ΑΠΟ το ΣΑΒΒΑΤΟ
κΑι ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕ ΤΗΝ
” Το Σαββατο
«ο Μ μονομαχσε»
Μ··ιχ·-αΜ· | στα· Η· Μ Μ Μ|Μ · Μ
Εμπλοκή στις διαιτραγματευσεις - Νεος γυρος τη Δευτέρα
Ισορροττία τρόμου
Στα Βουλή δυο νομοσχέδιο για φορου5 κοι συντοξει5
Τελικέ5 οτιοφοσει5 σε έκτακτο Ευτσοτσυρ 25-26 Ατιριλίου
0 Θρίλερ με την τρόιιτα
μετά την αδυναμία γιαμισθους.συνταξεις. ΕΠἀκΤως
Ι ι ελ. επαγγελματίες '
εωτευξΠς συμφωνιας ..ΜΜΜ στο Παρισι
Ο «Κόκκινη» γραμμή για ο Αλ. Τσίπρας
Τσακαλώτο αφορολό- . Μ". .
ι Ι ι ηλυση στις διαγι1το οριο 9.100 ευρω ¦ ¦ ΜΜΜωκωω
4 ' διώξει ο πμσΒυπσυργός
Φ «Χρησμός» Μοσκοβισί 0-20.00τἶἶἔ8.88ὲ-  30.0οι-ἑ 40.001
, Ο Συναντησεις με Φρ. 0Μντ
ΥΚ! ΠΙΤ7 οικονομια
Ξ 40.000 ε και 0νω χωΜ.εοσπ>σελ-3
_ > σελ. 4- 6
ΕΚΤ - Μτι. Κερέ Εαρινή έκθεση Β. Σὁιμτιλε
| χ Ο χ 2
Νεο τιρσγρομμο Υφεση στα) γιο Κομιο ονογκτι γιο
με συμμετοχη το 20] ο Βλετιει ονοδιορθρωση
κοι του ΔΝΤ τι  Αογκορντ του χρεσυ5
Ο Η ΕΚΤ συμφωνει'με το Τα· · Το ΔΝΤ αναμένει μηδενικό Ο Ο Γερμανός υπουργός εκτιμειλ) για την αναγκη ενός πληθωρισμό Φέτος και αό- μα ότι θα υπαρξει συμΦωισχυρού πακέτου μέτρων ξηση τιμών 0,6% το 2017 νία εντός του Αφοτου
ω Με ΜΜωςΔΝτ 262!
2.0- ` - 
το Τ .Ϊ _Δ-ἶ
ω Μ ο” Ξ
-το   08 ι
2015 2016 2017
ΜΗΝΥΜΑ στην Αθήνα γιατην αναγκαιότη- ΑΝΑΚΑΜΨΗ της οικονομίας απο το 2017 ΑΝΤΙΘΕΤΟ): στην αναδιάρθρωση τουχρεους
τατης συμμετοχής τουΔΝΤ στο προγραμ- φοβερο τοΔΝἙ Οι εκτιμησεις μπορεί να εμΦανίστηκε ξανα ο Β. Σοιμιτλε. ενω κρίμα εστειλε το μέλος της Εκτελεστικής αναθεωρηθούν μετα τη συμφωνία για το νει απαραίτητη τη συμμετοχη του ΔΝΤ
Επιτροπής της ΕΚΤ› σελ. 5 νέο προγραμμα προσαρμογής > σελ. 4 στο ελληνικο προγραμμα › σελ. 5
Τα μυστικα για τη συμπλήρωση της Φορολογικής δήλωσης Με. 14- 15