Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
το... εοο εκατ. ι·ιον 
ΑΛΛΑΞΑ" ΓΝΩΜΗ *Μ
ΜΝ το ῦι·σΧἰτ
' ΗΜερΗ· °0ιχΗΜΑτικΗ & ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεριΔΑ Το ΣΚΕΦΤεΤ^¦ ο Γκο^κ¦ΠΕρ ΤΗΣ Αεκ
 - | -ΤιΜΗ 1.3ο€
ο Πο' στόχο - - .
σε Ατρόμητο.  ή* ;
' |  ` · ...Ανέστη
ο ' . ,- · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2695 ,
.Δ ' · Το παρασκήνιο για το
Μ Φ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡ|Λ|Ογ 2016 ενδιαφέρον του Ατρόμητου
_.ςοεπιοΤί
· Τον Βέῆει ιιοῆὐ ο Σαανόε στο Περιστερι
Σε ΔοκιΜΑΣΜεΝΗ ΛΥΣΗ
ΣΤΡΕΦεΤΑι ο ΠΑΝΑΘΗΝΑικοΣ «Νεκ,
ΓΙΑ ΜΝ
ΜΠΕΡΞ
· Μία μεταγραφή ο
0ῆυμήιακόε αν δεν φυγει
καποιοε ιιο8σσφαιριατήε
Σκέψη και
για αγορα
Πλ... Ο"Μ το" Ερνανι
Μασον:οε Μ Ο Ἀῆῆσξον
 _ τεῆεξω5 το
· Πού θα Βγόῆει ' ' δεδομένα'με
Η κόπΡ° ϊΠ8 ΠΑΕ Ο _ · ο Με τι κασέ επιστρέφει ο έμήειροε αμυντικόε μέσω · Γιατί Βαῆεύει ω «"Ρ“ῆ"»_
με "Ν Με κ ϊ. ένα συγκεκριμένο Μόνα του Στρατιαταόνι αυτή ή μεταγραφή τω ΜΜΟ Μ·
ο Τώρα... ψηφίζουν
ΑΕΚ για τον τεῆικό
οι «ερυθρόῆευκοι»
· Οι πρώτοι Ώ
μεγήῆοι _
στόχοι Ρ ζ Φ
σου τον... 
 ' ζορίζουν _ “ _.
.Ι Ι · τι έἔτ Ή ·
°“°;:ἑ“η:“·χΜ Λ·““ῳω“ρ“ Ζε "στουλιΜ@
ἶ°ήαρμ=ἴ“:ν¦ἔ:ρκω. ° '°““°“ - για τον ΠΑΟΚ!
μόΧεἔ π"ν σε Μ Μ = Η γ Ξ · Τι συζήτησε με τον ΣαΒΒί6ή,
εἴ· ῇ€ΦἙὐ ξΠνἐ ὰ°“8 «Χτυπάει» σε
 και! .
ποιο3 τουε έφερε σε επαφή
πλακα
μκ >'