Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑ Το ΒΕΡΟΛ'Ν0!
ΑΜΑ Κ. ν8 ΜΜΕ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
!:τ0·ΧΙ:"^Ν,Δ 2' + | Μέ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | Μ.ΚΕ'ἩΕΑθΒ | Κ'ΝΔΥΝ0Σ Εθ'ΣΜ0Υ | ΜΒΑ
κ' Μο ή· ΜΜΜ
(ΜΒ μμ. - Με |.Ε0Ρ0Μ8.ΒΠ)
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Πο ΑΑο Τογ
”ζ Ν ΜΜΜ
Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΝΛΒΗΝΑϊκΩΝ ΜΑΜ ι3ΜΝΝσν Με Η. ΜΜΜ 2708 ΠΜ; 1.50 ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα