Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Στροφή στη Ρωσία σχεδιάζουν 5 κορυφαίοι επιχειρηματίες"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
"3 Λ|'|Ρ|Λ|ΟΥ
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ Σ£Λ|Δ£Σ 6-7
00548) 3948
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
` ' Υ ῦ ` Ο "Ε|'|ΛΜὶῖΜ|·|Σ"
25?ἴῷ _ε©
τ οτ έΙέτκ η έ έ έ“έ Π έκ ·' :· ν.  Κ ~  Δ Η  “ Μ  ΜΜΜ. ΜΜΜ"
, / / ¦ κ υ τ τ Ώ Μ ή . ..Κέ τ τ Υ το ακα τ τ 'Π
/ ὅ Κατ/μ! ¦
ητΞΐ%ἔτΕΐ:ῖ“[ΐ1ἔ ,ω · '
“Μωτ » ΜΕΝ
Ι τη» πΧ δ Χ/ 7
` Η Η Ι
 ῳΔ έΠέῳ ΠέέΔ σο › ζ
Χ Τ Ο έ . "Ώ" ΜΪΑθΕΣΕΩ"¦ Ν"
Ν ο"έ (έἱ / Ι $έ έ! έ
Μ Η κ κ Ό ` τ
γ/Δ`τ)/ ι¦|τ/ΔΜΔ
`α^]ῇ Υ Κζωι ΔβΠ Υ Ι
«ΣΤΡΟΦΗ ΣΤ" ΡΜ
 Ξ !ὡ_ γ-'Ξζ
. τ Ύ η “
ω Ι “Η ὰ ὅ μ =
, “ · ο
τ 7 χ 89% ¦ “ Π .
, ¦ι Ϊ .,
Ε" Η | | ΣΕΛ|ΔΕΣ 36,22
Ραγδαίες ανατροπές στο πολιτικό σύστημα
μετα το Πασχα, ποιος ο ρολος του Στρατοο