Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΠΡΤ|·| |8 Π"|°|'||ΒΥ Μ” Β
ΤΙΜΗ  Ε. Νέο
ΜΜΜ|κ6
ΜΝΗΜΩΝ
στο ΜΚΑ
σελ.7
| Η~Πθημ.£ρ|νὴ Μ-Πχηπκὴ Εφ ημερίὁΠ
Ο κοθΠγΠτής Χρ. Μονής ονολύε1το δεδομένο
α. ΔΠλώσε1ς στον Α.τ.Κ.
ΜΜποτἑμω
'Μου ΒΠσΜέω
Στο "κόκ1ς1νο"
| | '
Ι] Περ1οΧΠ των Χον1ων αν'
· · 0 · ·
Ε"||"|'| Ή" τον ΜΝΗΜΗ' |δ"'|Β| || "Β"|Φ8"8|" ΜΜΜ ΜΗ
· Μεγάλο εΠ1τυΧίο γτο το Νοσοκομείο μας σελ.1Ο  Ι Ι Ι
· Αυτοκτονίο γνωστού εΠ1Χε1ρΠμοτίο σελ.1Ο     
· ΠοδΠλότρε1ς: 11 Χαμένο Χρόν1ο σελ.1Ο , ή γ` ί ,
· Συναντύσε1ςοντιΠροσωΠείος "  Ι ' 4, έ Ρ <
Λ1μεν1κού Ταμείου στον Αθήνα σελ]   ι _ 9  Τ· Ι
· ΕκσυγΧρονίΖετσ1 ..................... .. σελ6 |
ο φωτε1νή στ1μοτοδότΠσΠ σελ.13 , ,
ΜΜΜ" ΜΜΜ
ΚΕΙΜΕΝΑ κττνΜΜων Ξ
Δρ. Γιάννος θ. Πολυρό1σις σελ.16 ..................... .. σελ.6 Ξ #
Ιωάνντις ΚουρουτόκΠς σελ.12 | τ
Μιχαήλ Γ. ΚΜδής σελ.13  ύ
Ανδρέας Γ. Αρολ1θιονόκΠς σελ.15  > ·
θεόδωρος ΚατσΠνέβας σελ_4 ..................... .. σελ_15 σελ.12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα