Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σκηνικό 2015 και στο βάθος... κάλπες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ _ 1 ΕΝοΕ
ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕτΕ ι _ `¦ Ἡ ·° ·· “Με
ΕΜΑΕΣ ·
ΕΝιΣχγΣΕιΣ ΑΠΟ
τοΝ οΠΕκΕΠΕ
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ   , ; ξ 1 Ή
ΤετάρτΠ 15 Ατιριλίομ 2016 - Αριθμος φύλλου 1.863 - Τιμή 1,30 € - ΜΝυ·.ο-τγρο5.τοΜ
ΣΕΜΕΕ Το ΤΕΛΕΥΤΑ|Ο «|-|Δ|ΧΝ|Δ|» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  ' *  σετ» 5 - ΠΗΓΑΝ
ΣτΑ...κΡγΦΑ
κ ΣΤΟ ΒΛθῦδΣ... έ?? ιιιτιιἐιιι
Με ορθρο σε νομοσχέδιο.
το οΓιο1ο οΠέσμρον μετο το σοῆο.
οΠήῆῆσσσσν τον μι·ιομργό
Ε Η Ι” οσο την εμΠῆοκή του σε μΠόθεση
9 ε"°με α λ Ι ε κοκοὁιοχείρισης
σημερα στον ο αν" στο ΠονεΠιστἡμιο κρήτης
ο Τσιπρας, ενω _ ρ
στο τραπέζι του  .,   μ
Μαξίμου βρίσκετοτ .Ζ Η ` ›. ΜΜΜ" 7
Ο' ΥΠΟΥΡΓΟ' |'|Ρ0ΑΝ|·|ΓΓΕ|ΛΑΝ Κε" Η “Ρἶ!Κή έξοδος '  _ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔ|ΩΝ μεσω εκ °γω” Ι έ Ξ ` . ή ή
ΠΑ ΑΣΦΑΛιΣτικο κΑι ΦοΡοΛοΓιΑ Η κυβέρνηση Ϊ ε · 'Ε ΜΕ Φ"Τ"ΓΡ^Φ'ἔ"
ΕιΣοΔΗΜΑτοΣ χοΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ βρήκε μ“γ¦κές Μακ _ ,· ο ΜΜΜ
Με ΤΗΝ ΤΡ°|κΑ για μέτρο 3,6 δισ € Π έ Η 
με«ελαφρονσεις» τ έ ΜΕτΑτΑΣτΕτΑι
Β γιο το 9ΟΟ/ο _ ¦ Ξ"  
των Πολιτών,
ενὡ.“ ξέχασε τους
ενώ το ΔΝΤ μιλά για μονομερείς ενέργειες | έμμεσους φόρους ι ι
Τ 8 δισ- € β ρεΠορΤΑΖ
, › Σελ. 6-7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα