Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἐΑ|'|ΑΩΣ ΟΑ ΕΧΕ|... Η
 Π|Ο ΠΟΛΥ ΣΑΣΠΕΝΣ 
Ϊ Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 σετ, αλλά έχασε
ἔ τΟ ματε από σαερβΟλικά σιγΟσριά στα κατάμεστΟ «Παλατάκι»
α ΑγΡιΟ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤιΑ Σελ 3284
ΤΗΝ ΟΡιΣΤικΗ ιΤΡΟκΡιΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΑικΟ .
ῇ α κΑΑΜΑΣιΔΗΣ; κΑιΤΟιΑ ΣΤιΤΜΗ χΑΣΑΜΕ Σμ"ρ9γ8"8·
ΤΗΝ ψγχΡΑιΜιΑ ΜΑΣ Ν" δω°°“με
α κΟγΡΝΕΤΑΣ; ΜιΑ ΑΝΑΣΑ κΑι
ΣγΝΕχιΣΟγΜΕ ΤιΑ ΤΟΝ ΤιΤΑΟ 7
Τ Α Η
Ο χ Δ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑΟΛ|·|'|'|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ
' «ΟΕΛΩ ΝΑ Ε|'|ΕΝΔΥΩ ΣΕ ΚΑΟΑΡΟ |'|ΕΡ|ΒΑΛΛΟΝ» ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ
' ΕΚΑΝΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑ| ΜΕ ΒΟΥΛΑ |'|Α'|'ΟΥΛ|ΔΟΥ!
«ΠΡΩΤΑ ΝικΑΜΕ
ΣΤΑ ΧΑΝιΑ κΑι ΜΕΤΑ ΟΑ
ΣκΕΦΤΟγΝΕ ΤΑ ΤιΑΕ'ι' ΟΦ»,
ΕιΤιΕ Ο ιΡιΤΣ ΣΤΟΥΣ
ΤιΑικΤΕΣ, ΝΤΟι·ιΑΡΟΝΤΑΣ
ΤΟΥΣ ψγχΟΑΟΤικΑ
Π ΚΟΝΣΕ'|'ΣΑ0: Ε|ΝΑ| ΓΕΛ0|0 ΝΑ ΛΕΝΕ
0Τ| ΕΧΩ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 0ΜΑΔΕΣ
Π ΤΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤ|ΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ|Α ΤΑ 90 ΧΡΟΝ|Α
Σελ. 3-9,47,48
Με!ΜΟ£ε£
Ξ ΦΟγΑ ΡἶΜΥΣ η 
Ιι·ιΑι·ιΑΟΑΝΑκΗΣ '
ΠΑι ΣΤΕΛΕΧΗ
ΜΤΗΣΙιἑΕ ΗΡΗΣ 7
1 _;ι·ιΡΟΕΤΟιΗΑ2ΝΤΟ
κΕιΝΕΝΟ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ
Ρεβάνε για τα πρώτα εισιτήρια
των ημιτελικὡν, Σίτι-Παρί,
Ρεάλ-ΒάλφσμΤιΟυργκ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΑΣΟ »ι Σελ 38,39
Ν;ε:¦=“;ἑ¦“Μ > ο έ  Μ ψ «ΤικΡΕΟ·›»
_ “ 3 ' . ` μ' Ἡ , 3 ` Ξ ι · ΕΝΑ
Η Οι ΕΠικΕΦΑΑΗΣ ΤΟΝ . ι τ 7* ' ζ Η· . Ο , η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ|ΣΜοΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Ο Ε
 ΔγΟ ΠΑΡΑΤΑΕΕΟΝ Λ 4 .Ο . γ -  ν; Η “ ·· - _ η κ Η _ > ΤΟΥ ΤιΟΡΤΟγΔΗΜΗΤΡιΟγ;
ΠΟγΔιΕκΔικΟΥΝ Μ _ ` Η 1 ώ. - Ο «ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝοΝΤΑ| ΥΠΟΨΗ
ΤΗΝ ψ"Φ° Τ π / Ι Ο Ο ί ' ' ` Ο Η _ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΑΟΜΟ
ΤΟΝ ΣΟΜΑΤΕιΟΝ η _ · ·· - η η Ο Ο χ _ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟιΧΕιΑ»
ΑΠΑΝΤΟγΝΣΕιο | .7 Η _ η . Η | ( Δ 4 Ο . Ζ, |
ΕΡΟΤΗΣΕιΣΤΗΣ«Μ» η _ Ξ . μ 4 ' 3 Π · .ν “ »ΤΣΕι 12,13