Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
κεραια και
ο Μκανσον
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Πλ 32
Η ΜΜΜ· Μαι"
Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣΝ0Σ ω 2
ΔθΛΗῖ' ΚΗ
ΤριΜ '2 ωωω 2016 / ΜΑΜ Τ '62 (2352ι / ε 180
«Με... φταιει ο Μπορω»!
Ο ΤΟΜΑΣ ΠΕΚΧΑΡΤ μιλαει στον ωρα» και στον Νικο Κιτστγιαννιτ για τι5 600 γκολαρεε με τον Πανιὡνκαιζ τον συνεργασία τοιι
με τον ΜΠαρριιοσα · «0'Ελντερ εκανε τρομερέ5 ενέργεια για να φτασει σε μενα η μααλα»[email protected] ΑΕΚ για να μείνω Πολύ»
€ἶᾶτοι#ιινὶ 
Τον 27κρονο δεξιό ειτιθετι κο Με Αοι3στρια και δεύτερο σκόρερ
στο Πρωταθλιτμα, έχει στην λιστα Με η ΔΕΚ
Βπεαουν
:` “ · ί ἶ “ ”'|" ' "  Τομήνυ “ __.' 
'Με' "ΝΟΜΟ ·-" “ . ., _ · ._ φ·“¦ωε¦ιεἱ η 
· ' Ί] “_ ή: ,' ἴ'ζ.ἔ;; '2  ¦ - Δ ο Γι_οἔ_ανσσν ·
.γ ¦ ;_ Ί.-- ,_. , . - οι ' ' _ ' . - ωΜ·ωαΜΜΜ
..ό .¦ ρ 7.-. -“ ε.. . ` · ` ΜΜωωεΜ
Τελευταία ευκαιρία'για τσ`Παρκο Γοαῶ;· ε_ '~ ¦ _ '; Μ ' 
·.·.¦Λ γ · _·. ο. η, η _.·_, . η -. _
ζνα_ιιαρσον σε αφφασει5¦ηοα αρεσει για να μην- θελτσ, Βιγιαρεαλι- ¦_ ' , .ωΨῳΜΡ[email protected]ῳΜ9“ΠμΕΡΞΥύΕ095Ξ κ-ω~ΡαγισβαζὅονΤ · ' 7 ι  >- · Η Ε""°|°°Ε"°“ ΜολατιιῖσατριξαΤαφατα Κοντονή. 7 ο “εε ο. Δρα" _ ι ν - ,
¦'ιτατ£'φῳλ>γιαβΗΕΧΠ.ΐα;ααοωνωασ.ατε ΕΠΟ;9 σταΠ0ιΧΥιδΙ:Υ'9ιἘΟΨ Ι' · η  
- .- . ..·.~ -- -¦·.`.-·“ : :ΜεΙ .τ
ανοεν_γινοον αμεσα_κιντισει5 για καθαρο" Ο' 'σασνοι