Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Απόρρητο σχέδιο διάλυσης της Χρυσής Αυγής
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ «ω ΖΩΝΗ! Τ
Ω εστω ΒΑ Ζ|·|ΛΕΥ0ΥΝ
 ΝΕΚΡΟΥΣ»
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00545) 3945
.·_ἶ“
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
 ` Ε Εφιαλτικό -_ :σκόρ
όραμα |ἶώσριὶ#;
τ >7;:::::κ;ὰ  ·~ “ε Με; ῦ ^ : ' ΜΜΜ!!! ·“ 
έιέ¦ ο/  7 
/* έ έ *Ψ έιέιιτ ^
/ χι ν/ἴ ΠΚ χ] Η α η τ τι Δ
ι χι ιΙ Ηι Υ. ΠΙ ' ύ |
¦ ιι ι ιι ι' ιι ιι τι ' Ἡ ι; ι · “Μ Νιν Αι!.Ξ=ιΞη “ ΣΕΛ|ΔΕΣ22-23
ι ι μαχώιωῷ
ιῇι4`
Δ|'|0ΡΡ||'|'0
το “ΠΡΟΦ|Λ" ΕΝοΣ . κ:  ϊ
...ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥ τ; 
Πίσω από την 
“|σλαμοποίηση" ,Φ
ο' ΣΕΛ|ΔΕΣ3-ᾶ8,70 
Εκπονήθηκε από ισχυρούς σιωνιοτικούς κύκλους που χρηματοδοτούνται από
τους ΡΟΤΣ|ΛΝΤ και ΣΟΡΟΣ, σε στενή συνεργασία με τη Ο|Α και τη ΜΟΣΑΝΤ