Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ. Ν|ΚΠΜΚ0ΠΠΥΛΠΣ
Μ. ΧΡ|Π0ΓΜΥ Γ. ΜΜ|ΜΗΣ Η. ΜΙΝΙ
` ΙοροΙέ|ΠΜ ΠΙσνκΠνεκ Μ ¦ ΜΜΜ. Β ΜΙήνΒέλεΙε
“) . . γ . .
η κανεικπλο! σ“υυυυυυυ...¦ οιπνυΜρκΙοικω  . νωποκλεωεΙε.
γ να...ωγκῳ“ωγῳ" _ ΜΜΜ!
ΙΙΑΠΡ'Λ|ΟΥ
20Ι6.ΓΑΥΡΟΣ
πΔΕΥΤΕΡΔΣ
ΕΒὁομοὁιοίο
Εωμερίὁο.
ΑρΦ0λλου29Ο.
Τιμή "38
@8Ἡ'08.Π¦
ΠΥΡΕΤΟΣ
Δ|ΕΡ|'ΛΣ|ΩΝ |'||
ΛΥΣΗ. 
Β. ΜΜΜ
ΒρἡκεΙσν
πὁιΠμφΜβητηω
Δ. ΓΡΗΓ0ΡΠΠΠΥΛΠΣ
ΕΜ μεγαλο
ΜΜΜ ων
.· . _ ΜΠρκοΣίλβσ
ΒεντοεΞτ
Δ. ΖΗΜΙ
ΕκΙυφλωΠκῆ
ηλΠμψη που
Φορτοὐνη
Φ. Γ. ΦΡΜΠΥΛΜΥΜ
· ' ΜΒΜ ΜΜΜ
ων Βρὑλο
Ιων ρεκόρ