Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ|ΕΣ
Ο| Κ|ΤΡ|ΝΟ| ΕΠΑ|ΞΑΝ ΣΟΒΑΡΑ
ΣΤΗ ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΚΑ| ΠΡΟΣΟΕΣΑΝ ΑΚΟΜΗ
ΕΝΑ ΤΡ|ΠΟΝΤΟ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤ|ΚΟ ΤΟΥΣ
Η ΒΤ) 
Η Τ .· 'Ξ Ω' “_ τ!  
'ῦ' ΜΠΕ, ~ '
 ἶ ' Ώ Μ '59
το γόητρο
ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ Ο' ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟ|
ΚΑ| ΠΕΤΥΧΑΝ ΕΝΤΥΠΠΣ|ΑΚΗ
Ν|ΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ!
' «ΠΑΠ»: ΔΕΝ ΟΑ ΥΠΑΡΧΕ|
ΑΛΛΟΟ| ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
- 0 Τ Μ |¦ Τ “ “ Ο· _ Μω$ Δ _ Η ΚΡ|ΣιΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑ ΤΟΝ...
. “ Ι | @ω · ζ 7 · ` Υ ΜΜΜ!) (θέ ).= ~ ΣΥΜΠΑ|ΚΤΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΙΖ_,Ρ·Ψ°·-Ψ“° 2 ° "ΕΝ" (90 ) ΑποΣΤοΑΗ: Η. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
' ΣΚΟΡΕΗ Ν' ΛΟΥΝΤΟΥΛΟΥ
(33 Ι) ΚΑΠΝ|ΔΗΣ (41 Ι)
ΝΤΟΥΝΗΣ (79 Ι)
' ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΕΝ|ΣΧΥΣΗ
ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡ|ΜΕΝΕΣ ΘΕΣΗΣ
' ΥΦΑΝΤ|ΔΗΣ ΜΕ ΕΞ'
ΒΑΘΜΟΥΣ ΣΩΖΟΜΑΣ|'Ε
Σελ. ΠΕΒ
ΚΑΕ ΑΡΗΣ Η Σελ 48
ΤΑ ΕΑΡ|Α
ΗΕ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ¦
χΗΑὸΚ-ΑΕΕΑΔΕ|ΚοΣ
χ σρ Τ. 17
= Μ ΔΤ : :
· Η «Μ» ΑΝΑΑγΕ| ΤΑ ΣΤσ|χΕ|Α
ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΑΡΗ
ΤΗΝ 3Η ΘΕΣΗ
ΑΠΕΝΑΝΤ| ΣΕ «ΟΗΡ|Α»
Η ΕΟΝ|ΚΗ ΣΤΟ Ρ|Ο .. ω 54
ΚΑΕ ΠΑΟΚ ΜΡ 
«ΟΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟ|ΟΣ
Ε|ΝΑ| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ»
ΟΜαργαρίΣΗ8 Β
Ο!" «Μ» τ Ϊ
γ·αΤαματ5
μεΣΗνΑΕΚ
στα Ηλέ·οφ
ΑΦ|ΕΡΠΜΑ Σελ 52,53
ΝΑΤΟ' - ΝΑΤΟ' Ι Ζ __. Τ ·
ο· ΗΡΩΤΑοΑΗΤΕΣ Σ ¦ .  Ο, "ΐ Με
ἶἑἐ`Μῇ γ[¦_  β › |μΠὁων¦.κω
. Η , 4 το ω Τάμπο ΣΗν_τρυπα Σ Μωβ
ΑΔΑΜ) Η
ὅ Στην ΚοΗφήΜε Ελλάδα Δ Χ > Π χ η
Η ο' μαθητ|Κἐ5 ομἀ8Ε5 Π -~Μ“-!.κ , Ψ η Ι '
Η τωνΕκΠ“¦8Ξ“τήρ¦ωνΜαντουλίδη(ΜΜΟ) Η . 7 ¦ 7 > . Αν · ΜΕ ΚΑΛΗ ψγχοΑοΤ·Α ΚΑ| Τσκ ΚΟΣΜΟ ΣΤο ΗΑΕγΡο
κο' του ΕΜΠνΤκοο Κολεγίου Κορία) Η _ ° ὁ η η · Τογ ΣΤο «ΠΑΛΑΤΑΚ|», ο ΠΑΟΚ ΚΑΝΕ' ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΣ" Μ' ι Ή _ 7 - η ·` _ Το 3-0 ΚΑ| ΗΕΡΗΑΕ· ΣΤοΗ ΤΕΛ|ΚΟ Ο
Μ ΒοΡΕ|Α ΕΜ - “ Ρ· < μι" · ΚΑΛΜΑΣ·ΑΗε ΜΑΣ ΗΕΡ·ΜΕΗΕ· ΣΚΑΗΡο ΗΑ·χΗ·Α· ΠΑΟΚ· ΟΛΥΜΠ|ΑΚ0Σ
Γ · ΕΟΝ|ΚΗ: ΝΕΣΤΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡ|ΑΣ 2-1, ΔΟΞΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ 3-Ο, ΑΠΕΛ - ΚΟΖΑΝΗ 2-2, Α||'|Ν|ΑΚΟΣ - ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑ|ΟΣ 4-1