Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκε· Πο ΑΑο ΣΟΥ
η |'|ΡΑΣ|Ν|·| Α
ιηΜΜω2ωε-“ ωνΛΛΜωε-ΗΜ ΣΜΣ   ΜΜΜΜΜ ΜΝ ΙΩΝ ΜΜΜΜΜ
η ΜΜΜ |998- η ΜΜΜ Με  >_
3 ΣΜΣΜΣΡΑωΑΞΣΜΣΣοΣ·“Μ ΜΜΜ Δ 
Π Δ | Σ Μ|Τ0ΥΕΥΡΩΜΚ0ΥΝΜΠΝΕ 
το" Μο“Μ·κΜ<ΜΣι»ωΜΜΜ· - 
Β | |' Ο ρ | Δ ΣΣΣ::Σ:ἑεΣ“:;:Μ ΣΣ: 
Με ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ-ΠΡ0ΧΡ'ΣΗΣΣΤΗΝ  Σ · .
'ΣΠΑΝ|ΑΠΑΜΓ'ΝΕ|ΤΜΡΩΤΒ Η. '. ·' '
ΒΗΜΑ Γ'Μ0...ΕΒΔ0Ν0ΤΡ0Μ'0 ΣΣ
ΜΣ13Μ·σΣΣΗΜτ1ΣπΜΗπτΣΜΛΣΜΣΣηΜΜΙΜΗΣΜΗΝΗΜΑΜε  ' “ χ
Μι ΣΑ Με' ΠΣ ΒΑΣΕΙΣ ΠΑ Με ΜΜΜ ΣΟΥ ΣΞΑΣτΣΡογ Στο ΣΜΣ·  :3,
ΜΝΉΜΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα