Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ ΠΝΜκοκ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Α ¦ Ι ·7
ρ . Αι Η ρ ί, ί Χ ' 1 ' ,ο Χαίρεσαινα| ο.
 Μ_[ _[ ` , βλεπεις αυτον
Με αρ.ΦγΛ.835 ΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ:ΕΥΡΩ1,30 ϊ0ν0λυμ"Μκ0' 7
  ψωμιωΜῳ
Ζω; ί; μμ!! ?Ντ ΩΔΩμΞΡ
- επίδοση των 13 «διαλών»   Η ταδε ω
 Επίδειξη ισχύος στο Αγρίνιο!
Ποολ|δο, Πάρντο.
Σερπό σκόρορον
στο δεύτερο
αρίΧρ0Μ
ε μενω ν|0ρτη. Ι ._ 
' 1 θα ε'μασΪε "ρωῖαθλητες 
καίτοα χρόνου!» Ύ ' έ Η Ύὲ ἴ το
·  Παρα την τεραστια έ ΜΕ τκοΡτΡ ΦΟΡΤΟΥΝΗ, |
Π _  διαΦορα απ' όλως.  Ντα κατα, παπι.
ο0λομιιιακος  ζ ΜΜΜ ΜΙΠΛΡΝΤ0
δίδαξε και παλι Ύ Ξ ΔΙΕΛΥΣΕ 5-2 ΤΟΝ
ιιοδόοΦαιρο! Μ ο    _» ΠΑΝΑΙΤΩΛΙκ0 =

Τελευταία νέα από την εφημερίδα