Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πόλεμος εκδοτών με Τσίπρα, βασιλιά & Σαμαρά
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ἩΛΓ|Ρ|Λ|ΟΥ Ϊ. Αν: ] Δ  ..Ϊ Ϊ» 
2018  Χ Ρ    /γ .
380 ΕΤΟΣ . _;`;Α Α Α 
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ  κ μΤ ΝΤ 
(ΤΜΑ) 3944 :“ΤῳῳμΕΠΠ 
Τ|ΜΗ1ΕγΡΩ    ΑΤΑ 
  / ` '  ῖΞΠ
ΜΕ ΤΣ||'|ΡΑ
ΒΑΣ|Λ|Α'
ΦΡΑΤ|(|ΣΚΟΣ ΚΑ|
ΒΑΡΘΟΑΟΜΑ|ΟΣ
ΠΑΝΕ ΣΤΗ ΑΕΤΒΟ 
Τ|Α ΤΗΝ... ΚΑΤΑΡΑ ς 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΟ|(ΟΣΜΑ!
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3,4-5.26 ΣΕΛ|ΔΕΣ 6`-ΤΤ