Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
·Μ·πωκ·"Μ·Μ··
ω·Ηκ·κωΝΒκΜε
Η Μακαρι·
ΜΒΜ" αγορα
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ
ΑθΛιΠικΗ
ΚοριοκΠ Το Αττριλιου 2016 / Φωλλο 'ι'ι5ι ί235τ) / € ι 3ο
«Διαστιιιι|ιιιος» καίπερ
 ενοιιιέι μιαν οι"
 '3 ΤΑ ΕΚΑΝΕ... ΟΛΑ Ο ΑΜΕΡ|ΚΑΝΟΣ (24Π., 5Ρ.) ΜΕ Μ|Α ΕΜΦΑΝ|ΣΗ
ΥΠ0ΣΧΕΣΗ ΕΝΟΨΕ| ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΝΤΑ|
·'Οηω8 κανει Παντα, έτσι και χθε5, η ΑΕΚ τίμησε την ιστορία τη5 και αν
και αδιαφορη βαθμολογικα. κέρδισε (87-74) και «έριξε» τον γενναίο
Αρκαδικο στην Α2 ο Μια Πρώτη γευση Μό ΑΕΚ ηηρε ο'Ερικ Που εηαιξε
4 λεητα και ετοιμαζεται για τα ρ|8γ οίί
«ΤΡ'ΠΟΝΤΟ» ΠΟΥ ΟΑ ΤΗΝ ΑΝΕΒΑΣΕ|
ΨΥΧΟΑΟ"'ΚΑ ΚΑ| ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑ|
ΒΑΘΜΟΑΟΠκΑ, Ο ΜΟΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΟΨΕ
(ΤΟΝΟ) ΠΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΟ|ἘΤ Ο Τριάδα
Οι ΚΑΦΟΥ (χαφ), ΟΡΜΠΑΝ (αριστερό μηακ), ΣΤΕΠ|ΝΣΚ| με Γιόχανσον, Κορ6έρο. Μανταλο στο κέντρο,
(εηιθέτικο8) και ΤΑΒΑΡΕΣ (σέντερ μηακ), συνθέτουν το «καρέ» Που έχουν ε"'°'°έΨ°' Μ” “ΜΝ °^Ρ°βίδ"$
ξέχῳρίσει οι ανθρωηοι τΠ8 <έΕνωση8» και θα συνεχίσουν Τ|5 έηαφέ8
;.'8"|Ζ'|!Ο
ιιαΒαρσιι»
κι ΤΙ ι 7
αΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕ' ΡΤΑΣΕ| ΣΤΟ ΑΠΡΟΧΩΕ!ΤΟ'
ΚΑί Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕ' ΑΠΟΜΑΚΒΥΝθΕ||ΑΠΟ ΤΟΤΗΠΕΔΟ
ΝΑΤ' ΒΜΑΕΥΕ' Η ΚΑΧΥΠΟΨ|Α» · «ΠΡΕΠΕ| ΝΑἑ
ωοχαΡιιΣσγιν ΟΛΟί¦ΟΣΩ| ΒΔΡγΝοΝτΔι Με
.ΑΔικιιΜΑτΑ κΑι οχιΓΜοΝοΠηΗ'οεΔΡοΣ τισ τησ»
 “ Ε..  έ · ι - · ;