Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  ¦ ο η Α Ν Α Θ Η Ν Αῖΐξ“ο Σ Α Ν Η κ ε ι Σ τ οΞ Λ Α ο Τ ο γ
ΑΝΕΒΜΝΕ| Ο ΡΑΝΤ0ΥΛ|ΤΣΑ (ΤΜ). · 
θΡΕΞΑΤ0Σ 0 "ΠΠ (ΤΜ.) .
μ 2 "Ε”=ἔἑ Το" "ΜΝΗΜΗ" ΜΙ·ΜΥΜ· ΜωΜ·Μ ΜΜΜ·
ΤΜ _   τ·
ΜΑΣ" ΠΧΑΡΜΑΜΜΜΥΛ0Σ ¦ · · ι
Δεκ Μέι ΜΜΜ ·
. Π _
η· `5ροπ5 ' - 
- _ _. __/ κ 'ϊ 6
η Με :5. Ν
Φ|ΜΒΜΥΣΠΒΖΝΡ|ΝΕ' 1 
ΜΝ "ΜΜΜ
“ΠΕΙΣ
 κοΝτοΣ
 Ζ _ Η ΜΜΜΜ·μ
!ΝΜ“ε¦
· “ : 
. -Ι Δ
 ΑΣΤΕΡΑΣΤΡ|Τ|0ΛΝΣ-ἩΛΒΗΜ.|Ἡ0Σ   
ἶ Νε*   Τ ` "
 Ν ἐΜ
78-50 Μ 1-0 Η" ων Νοκ
ΤΗΝ ΤΡ|ΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ
Η ΠΡΟΚΡ|Σ'| ΜΕΤΑ Τ"Ν ΗΤΤΑ
(Τ-3 ΣΕΤ) Α"0 Το" Α0 8ΗΡΑΣ
'μη η
 η  |ἶ · μ ὲ_  .- Ω:Ἡωῳγ“ΜΜΜψ
γ · ΐ - · Γ Λ ' |
ΤεΝΝγεοΝΚΜΝ . ' _. Μ κ Ι
ΠΑΝΕΤΠ|ΜΣΤ|ΑΡΜΥ0ΡΡ8  -  ~~   = 
Τ ΜΑ ΤΑ Τ|Α ΣΤΒ.. η '- ΜΥ ΣΦΥΡ|ΖΕ|ΜΝΕΤΤ°Μ-ΜΦ|' Τ-'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα