Πρωτοσέλιδο Έθνος: Σπρώχνουν στα κοράκια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠρωΤομανιός. Της
μυστανω
Της Παρα
· ιι ιιιιιιιιιιι·ιι· έ
'ί οικογΜεΝικο: ηΑΤΡιΑρχιιΣ - ι·ιοΝτιοικΑΣ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
Η ΚΑΛΗΣ, Η ΗΑΗΗΣ ί
ΗΛ' Η... ΗΥΗΕΡΗΗΣΗ .
Πασχα
σΤο Αιγαίο της
γίας και
δοοης
ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ἐκ
ΤΗΣ ΜΤΒ”
)) ΒΖ·ΞΞ
ρ- ε·  Ψ
ιίιίιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιι
ΣΥΗΤ|ΜΥ' ΣΤΗ ΑΣΗ!"
»22-23
 ΚαΤανα
Πὡςο __“_  ΟΜιχα- .
Ειδικος :Αν  λης Κουι- .¦
Φόρος Ξ  νὲλης μι-  
ΜΜΜ'  λαεινια τα ? '
ΜΤΜΜΜΜ . Με
λωοης - °“ΕΝΜΤ"°"“ .  οΤαοιλίκια
”ΜΥ Λκ ,  και Τη...
 «ζαλιοε»
 Την εγχώ ρια αγο ρα οίνου
Ο  ] Γ   “
ΤΗΣ ΚΥ|ΑΚΗΣ ΤΠ/Π4ΤΞ
κοιΝο ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΔΑΝΕ|ΣΤΩΝ ΠΟΥ... Δ|ΑΦΩΝΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ
οι ' .
η ι1ιι<ιἱ~:|"ιΤΤίΝΤΝἘ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗΜτΜστηνΕΜὰδσ
ΗΑΗΡΕΜΗΗΡΗ| ΗΡΗΗΖΗΥΗ
ΤΟΥΣ ΗΗΣΑΥΡΗΥΣ
ΤΗΣ ΕΜΗΗ|ΗΗΣ ΦΥΣΗΣ Με
 χρυσο· _
 οκονη Της 
 νύχτας
·· δ___Ἑ·
ε .Τ ,ηι› λ
Σπρώχνοον
σ·ι·σ κορσκισ
και τα «πράσινα» δάνεια
Μοντέλο Κύπρου σε -εξυΠηρετοὑμενα και μη- δανεια αΠαιτούν
ΕυρωΠαίοι και ΔΝΤ. Εξαιρέσει8 ζητα η ελληνική κυβέρνηση και
εΠιδιὡκει Πολιτικη συμφωνία για να κλείσει αμεσα η αξιολόγηση
~ ιι ιι ΤΤ Τ ΤΤ ΜΑΜ Η ΜΝ! Η ΜΜΜ ΤΤ ΜΗΝ ΠΜ ΑΣΤ Η ΠΜ 'ι
. ιι ιιιιιιι
ιιιιι ιιιιι ιιιιιι
ιιιιιιιιιιιιιιιι
»'74-'75
ΦΑΚΕΛΟΣ
4800000
ΑΡΗΠΔ|ΠΣ ΡΥΒΜ|ΣΤΗΣ: ΕΣΣΤΤ - Η ΣΥΜΗΕΤ0ΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΤΤΗ|Α ΕΠ|ΤΡΣΠΣΤΑ'
ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΤΙ ΤΗΝ ΤΗ ΕΤΩΝ. Η ΣΥΧΗΗ ΣΥΜΗΕΤΠΧΗ ΕΗΕΧΕΤ ΜΝΗΜΗΣ
Ε8|ΣΗ0Υ ΚΑί ΑΤΤΠΑΕΤΑΣ ΤΤΕΡ|ΠΥΣ|ΑΣ - Τ ΜΗ ΜΗ ΣΤΗΡ|ΞΗΣ: Τ Τ Τ Α