Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κγΡΙΔκΗ ΙΟ ΔΠΡ|Λ|ΟΥ 20] ὁ | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2]Ο| ΤΙΜΗ: Ι,5 ί ΜΜΜ τοχννΜ Ψ ΜΜΜ .-ΠοχννΠἰ
Η κγΡ·ΑκΑΤ·κΗ ΑΝΤ'-ΜΝΗΜΟΝ|ΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
Από πότε δουλεύει
Τάκης της 6ΡΟ 
ε Σ. .
ΣΕΛ. "44 7
...για τον “ πἄῷ
κυριακο
της Ν Δ 3 
ΔΡΜΠὁ'ΠΖ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΞΕΠ - 4 ΠΜΜΕΪΠΜ ΣΕ ΤἱΧΕΡΑ ΠΔ|[ΝἰΑ ΜΝΗΜΗ'
ΜΒΝΕ ΣΕ ΔΗΜ!. ΑΜΠ ΠΝ Η ΗΜ 4ῖίΧἩ Ζ|ΜΜἩΠΜ ΜΠΕ Κ'ΝΔΥΝΟΠ
Ε3|ΣΝΠ!(ΜΔΠΠἈΕἑΜ ΠΕΡ'Π(Ζ Η ~ ΜΜΜ” ΣΤΗΡ|Ξ"Σ; ΠΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα