Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
σελ. ΠΔ
σελ Η. · ΟΔΥΣΣΕΑΣ Β0ΥΔ0ΥΡ|·|Σ
Δ  ] ό   ΡΗΕΕ ΠΜ ΚΟΣΜΟΣ Ο νέοςγ.γ. Διαχείρισης
ΕΒΔΞ"ὅ^;Μ '  ΗΜ“νὡΜςΜ“Μς ΠΩΣ ΤΑ ΡΑΝΑΜΑ ΡΑΡΕΗ5 "ροσφ“γ'κωέχε'
, ¦ . τη <<λί Μ έλα»
Ελλοδο Πορσγει Πολιτισμο ΕΝ|ΣΧγ0γΝ Το ΜΗ" -  Πω ἔρεἔζεΜ
Μ.ἰΓεε-ευΜεγ.9τ
κγΡ|ΑκΑΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ //Δ|ΑΝΕΜΕΤΑ| ΔΩΡΕΑΝ
ΕΜ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝο
ΠΟΤΕ ΚΔ' ΠΩΣ
ΒΔ ΟΛΟΚΛ|·| ΡΩθΕ|
Η ΛΞ|0Λ0Γ|·|ΣΗ;
Π0|Λ ΜΕΤΡΑ ^ 
ΕΡΧΟΝΤΑ| ΚΔ' Τ' ΒΑ
Γ|ΝΕ| ΜΕ Το ΧΡΕ0
ΥΠΑΡΧΕ| 
ΣΕΝΛΡ|0 Ι ΟΧ|;
ΑΠΑΝΤΟΥΝ:
Α. ΠΟΔ|·| ΜΑΤΑ
Α. κΑΒΒΑΔ|Α
Ν. κΕΡΑΜΕΩΣ
Γ. κΑ|'|0ΠΟΥΛΟΣ
Γ. κγΡποΣ
σελ. 342
ΛΗΜΝΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ: ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤ0Χ|·| ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΛ|ΓΝ|Δ Ε|||ΤΡΕΠΕΤΔ|
ΜΜΜ ΣΕ Μ "Η ΤΠ" Η ΕΤΩΝ. Η ΣΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΠΧ|·| ΕΝΕΧΕ| Κ|ΝΔΥΝΠΥΣ
ΕΠ|ΣΜΠΥ ΚΔ' ΑΠΩΛΕ|ΔΣ ΠΕΡ|0ΥΣ|ΔΣ - ΓΗ Η Ν" ΣΤ Η Ρ | Ξ Η Σ Η".