Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Παλλόμενα πέη" της διαπλοκής!!!
Newspaper website Website
Recognized text:
· ποταΜ·οΧ
389 Βοξ.
ΆπωΜω
ρΜψΜ.
ΜΜἩΜΏ
Η ΑΠΑΓΩΓΗ
_____ Τ
..  “ως 
ΤΟ Δ|ΤΟΜΟ ΕΡΓΟ
"ΑΝΑΤΡΟΠΗ" Γ|Α
ΤΗΝ ΠΟΛ|ΤΤΚΗ ΠΟΡΕ|Α
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ
εἰ 'ΗΤ .#`Δ Ι ·,|Ό¦!-Ἡ¦
 'ΟΜΕ Δ ΜιΜῖντσψ
.33] Τ
·· 83€
ΗΣ' ο" Δ
85 εε'
Γ|ΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ
Ξ£ΣπΜΖοΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΜΟΥΣ ΠΟΥ "ΜΕΝ" ΤΗ ΧΥΜ0ΤΗΤΕ
μ .-' -' Ό · ἶἶ '
·'. χ ·. =·' Σ . Δ .η
' _· Οι'_ _.
κΟβερνησή
σΟτΟνΟὁωΜ/
Ϊ» ;ΨΔΕΞ :6 :τ 22.2: