Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·ι-"'
9 ιμγι·οι“Μ'διι ιιιιιιι
ιδιοκτησια: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
Εκδοτη5: Κωνσταντινοε Μπτοπ5
- ¦ 7 το 0Ρ|ΣΤ|Κ0 ΣΧΕΔ|0 ΠΑΤΟ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|Κ0
ποιοι ση κΑτονιι
αν δεν Βγουν τώρα στη σύνταξη
 Τι θα γινει με αναπηρικα επιδόματα, επικουρικέ5 και εφαπαε
 ”0ῆε8 οι αηδιαγέ5 σε δημοσιο και ιδιωτικό τομέα
τα. ι2-ι 3
ΕΦ0Ρ·Α γ γ ι·ι·Αοειττιι«Βικ»
ξ=ιὲ==ἘἄσἑεΞωωο  “Κιομω5,υπαρχουν
που   ιΕῆῆπνε5 που θεῆ0υν
ΝΕΛ ΔιιΜοκι>ΑτιΑ νο σῇ_ῇΟξΟ“ἔΣΝΝΗΣ
Η μεγαῆπ αντεπιθεση   ^οΒΕρΔοΣ,
ενοψει συνεδριου δημοσιογροφοε
7 : Ποιό οῆῆογέ5
 φέρνει ο Μπτοο- ' Μ?
τοκπ5
Μ πιΛονη ττιι«ι3τκ»
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ “Η χώρα δεν διαθέτει
Αμπχανια με ΔΝΤ κυβερν"σ"”
,  ι: Γ|ΠΡΓΟΣ
και αειοηογπση  ΓΕΩΜΝΜΣ
Γιατι δέν μπουν στο οιῆέφωνα Βουῆευτη5
οι δανειστε5 Μ 4 ά Κιῆκι5 Ν.Δ.
γΠ0κ^0ΠΕΣ Ακροτπτε8,υπερΒοῆε5,
Πὡ5 γινονται αν'Κσν0τΠω “Οι προσφυγε5
ΚΟ' ΠΟ|0| τ|8 κανουν Η κυΒερνπτικη ανεπαρκεια στη διαχειριση του μειΖονο5 προσφυγικου ηροΒῆπμοτοε θε' Ο Γιοχω ρ ήσουν
Σεπ Μ οδηγει σε ακραιεε συμπεριφορέε εκ μέρουε ορισμένων παρανομων μεταναστών ,
στη χώρα μα5 και των “γνωστών αῆῆηῇέγγυων» που τοσο υποστηριΖουν. Με το απο- μ ΟνΟ| το [Β »
ΕΠ|χΕ| ρ ΗΣΕ|Σ τέῆεσμα μέχρι στιγμπ8 να ειναι πέντονπ δυσφορια Με εῆηπνικιι5 κοινωνια8. που δι- Η  ΜΙΡΙ-ΟΣ
| , _ καιοῆογημένα φοΒοται οτι ερχονται ακομα δυσκοηοτερε5 ώρα για οπουε μαε.  έ 3:'
ο"ου φυγε| φυγε|! “Η κατασταση έχει ξεφυγει απο καθε έῆεγχο. Ανησυχώ Βασιμω5 μηπω5 χυθειαιμα», 5 Ακρ|ΠΤΗΣι
μ , μα5 έῇεγε προσφατα αξιωματουχοε που εργαΖεται συστηματικα για την επιῆυση ' Χ έ' ΒΟϋῆεϋἘΠ5
Μετονοοτευουν για να γῆιτωοΟυν του προΒπηματοε.Όμω5 καθε μέρα, ακροτητε5 και υπερΒοῆέ5 απο Με με πηευρέ8 Ευβοιοε ΣΥΡΙΖΑ
φορου5 και γροφειοκροτια συνηγορουν στο συμπέρασμα οτι οδηγουμαστε σε μια κριση που προηγουμενο τηε
Σεπ τε δεν έχει γνωρισειπΕπῆαδα,παρα σε δυσκοηιε5 των τεῆευταιων ετών... Σεπ ιο