Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Διπλό μνημόνιο με Ε.Ε. και ΔΝΤ!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΥΣ|Κ|·| Η
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ζ
Γ|ΑΤ|Σ ΠΑΝΕΛΛΑΔ|ΚΕΣ ` Χ
Νίκολας Νοιόβπ<
Τα ΑΥνωσἙ“
; Χρόνια της 291114 ρ.
του ΙησοΩ
Μ Μ ΤΠ Μ
τ · Τ ΕΕ Ε Ε Ε έ α
Μ.ε-ὶγροΞ.£σΜ Β· Ο 2105 Κ@@@Μ@5
Τ ή / Τ Τ β
Ξ Ω ς Ο
έ/ Η Ο Ξ ,
4 4 _/ Σ μ /
[@Μ/Μ@] ἶὶ© ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ζ©Ἡ ὅ ΔΡ. @ΨΜ©Ψ  Η ῖΠΜἩ Ἡ «Η ἑ<@©ῖΜ ΜΕ Ἡῖ ΠΜἔ@©Ή ξ@)
ΤΤΤ,Φ©Σ@ @ποσο  ΜΗΔΕΝ
Τ| ΠΕΡ|ΛΑΜΒΑΝΕ| Το ΠΡΟΣΧΕΔ|0 ΣΥΜΦΩΝΑ): ΜΕ ΤΗΝ ΤΡο'|'κΑ Α
ΑΠΟ 200 ΜΚΟ ΚΔ' Χ|Λ|ΑΔΕΣ...
Δ·ηῆό Μνημόνιο Τ κ.
ΜΜΜ Θου κΥΒΕΡΝΗΣΗ
Δ|Α|(0ΣΜΗΤ||(Η ο Δ|ο·κηΤηΣ ΤογΤΜηηΑΤοΣ
ηΑΡογΣ|Α πο ΜΜΜ Δ|ηΞηΣ ηΑΡΑΝοηη:
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕπηΣ Τη: ΕΛΑΣ.
- - - ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ Πο" «Η»
Το "Η" ΕΝΤ0|||ΣΕ
ΜΒΜ 27 ΜΠΕΣ! κυκλώματα δουλεμπόρων
με διαβατηριο,
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΝΑ' ογΑΣ|τκΤοΝ Σε. Ξ@Ε€ ΠΠΣ   ΔΣΞΠΠΞ[ΞΠΞ "ΕΜΠ" Μ' "εΡ°"Μ"
ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ έ? ΣΉΤΤἙΕΠΞ Μ 
..κοκκ|ΝηΝ» ΔΑΝΕ|ΩΝ ΝΑ' Τ|Σ με αΤΤοδοχὲς κἀΤω Των 1.000 € κα' γω( χαμηλὁμΤσθους Των 700 Θ, _' Ξ “χ λ'  
οΜΜ·κΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕ|Σ ακομη κο" γω( οσους αποχωρουν χσρσΤσΤ 10 λεΤΤΤἀ σΤη βενῇνη. 4 ἶἔ·- : <¦:¦-··  .
Τ0 ΔΝΤ <<ΠΡ0ΣΦΕΡΕ|» ΑΠ0ΠΛΗΡΩΜΗ με 40 ἑΤη εργασίας. Πωσ' θΑ ΠΛΗΡΩΣ0ΥΝ
ΧΡΕ0ΥΣ ΣΕ... 101 ΧΡ0Ν|Α ΑΝΑΛΥΤ||ω| η|ΝΑκΕΣ ΝΑ' ΠΟΣΟ
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-9
  ΜΜΜ) Του ΠΑΛΗ  ΜΑΞΤΜ©ν
Μ ΕΤΡΑ, ΑΝΑΣΧ|-| ΜΑΤ|ΣΜΟΣ |(Α| ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ... |(ΑΛΠ ΕΣ
Ο ΣΕΛ|ΔΛ "Ο
©/ΜἶΑ
κΕΜ©ΤΤΑωωΗ
ΣνΝΕΝΤΕνΞΗ ΣΕΛ|ΔΛ Τε
 ΣΕΛΙΔΕΣ  | ΣΕΛ|ΔΕΣ 16-23
Η κυβέρνηση
σκολουθεί Την οδυνηρή . 7  7ἐἔἑ|ἑ%9ξ»
ηεηοΤημενη του 2015 τ"-" δ|ὡρ"γα της  _. ~_ ¦ΣΜΝΔ|Α_τἐΜ|Α_
= Ι Σ ΑΡΓΕΝΤ|ΝΗ¦ ΝΝΑ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ Φοροδ|αΦ"γ"ς
ΑΥΓΕΜΑΚΗΣ Σ
> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΛ·ΔΑ Τ3 Π ΣΕ^'ΔΕΣ "'27
Τελευτοίο κοΤσφυγΤο
του Τσίηρο η...
σνσζήΤηση εχθρών
ΠΔ|ΞΕ
ΥΠΕΥΒΥΝΑ
ΑΡΗΠΔ|ΠΣ ΡΥθΗ|ΠΗΣ: ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕΠΕΙΑ|
Ξ «οΡογΡΤο» η ΑκΡοηοΛΗ ΜΕΤΑ Το χΤγηΗΜΑ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ο ΕΜΑΣ ΜΜΜΜΠΜ ΗοΝ.“Μ““ΜΜΜ εΝεΧε|κΜ“Μ
Εθ|ΣΜΠΥ Μ' ΑΠΠΛΕ|ΑΣ ΜΝΉΜΗ - ΤΡΑΜ Η" ΣΤΗΡ|Ξ"Σ: ΠΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα