Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Προσβλέπει σε κλείσιμο της αξιολόγησης την προσεχή εβδομάδα το Χ.Α.Recognized text:
«Αγώνας όρόμου»
για συμφωνία
έως το Πασχα
ί Δρι:ιγασακπς Ο στα-.ας
εντός του Μάθιου ειναι
ρέσηιστικσς Σιλ. ι,
'Ν & ΟυΤ
Νίκησαν
την ύφεση και
την ιστορια τους
Ποιες εταιρείες έκαναν
φέτος ιστορικό ρεκόρ
κερόοφορίας
Σιλ. '4
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
στο ταμπηό
αυτή την εβοομόοα
Σιλ. 1547
ΕΤΕ: Εγκρίθηκε
η πώηηση
της Είηεη5σεηκ
Από την Εποπτικό Αρχη
Τουρκικών Τραπεζών ιΒΕ5Α›
- Πωηείται στην θΝθ τη ι
ΕΠ'ΧΕ'ΡΗΣΕ|Σ
Εντός του μηνα
το ιηεετετ ριεη
του ΟΛΘ
Μέσα στον ιούηιο οι
όεσμευτικές Προσφορές για
την πώαηση : .7. .
Ανατραπηκαν οι
θετικές επιὁόσεις
της οικονομίας
Αύξηση τζίρου. μείωση
ζημιών το 2Οι4 και
το α| εξάμηνο 2Οι5 μ  ε;
Ο Π|ΝΑΚΕΣ 
 ; εΠχχε|ρΗΣε|ε _ ν .·
χρΗΜΑῖ _ΤΗΡχΩ ατΡΑΠΞΖξ 
Επιχειρήσεις & χρήμα
η ΣΠΒΒΠτ°κ·3ρΙ°κ°
“νέφηδΟι50Ν9ΜιἑυΕεΗΜἐὲΒΪΝέδΠΕΝῦέἐ Εε|^ΌΥ2939 ΕΤΟΣ 27ο
ΓΔ. 58" β' Οι Δεικτες της εβδομαόας
ΜΜΜ _ _ '
ΜΜΜ _ _
για ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΞΜ“··ί· ΜΜΜ ΜΜΜ-ΜΑ _ _
4* _,_έ Μ.φΥΜογΞό73 τιΜΗιρ5€
Γενικός Δεικτης Κινηση Μετόχων Εβδομαδας
Μ Ανοδικές
«ω ........  ........... 
Μ Καθοδικές
Μ ................................ ..
Σταθερές
Με Με τω Με οι .....  ....................... _.
ΘΑ ΔΩΣΕ' «ΑΝΑΣΑ». ΑΝ ΚΑ| ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕ| ΠΛΗΡΩΣ 'ΠΣ ΠΡΟΣΔΟΚ|ΕΣ
ΠΡΟΣΒΛΕΠΕ| ΣΕ ΚΛΕ|Σ|Μ0
τις νικώντας ιιιιι προσεχή εβδομάδα το κι.
Επιχειρηθηκε προσπαθεια προεξόφηησης από την χρηματιστηριακή αγορα
%$Μ - ι ..
Υπεγράφη η συμφωνία με £οεοο για 0ΛΠ
- Αη. Τσίπρας: Η συμφωνία. «ένα μηνυμα
προσέηκυσης νέων επενδύσεων» '
ι “ι ς ι.  . ν! .λ .~¦“    ._ . σ,
ΐἑε:::Ρ·"ἔιΓΐϋ? _ ε “36” ·°·-ι·ι ἶἡθ ` "
ή· ' '. Δ,$ ο
γ .ε . , .  ;·ἐ| Θέαμα ; και·
Β ιεε-;εΞ;:Ώ  ξ· τῇ· ἐπ- μία:
Εχουν σει και έχουν υποστεί
 ποηηα οι επενόυτές
ειτε ουκ,
Λ. κατσέηη: «καειόί» η όιαχείριση ί Αηηαγές για έναρξη
ροσπάθεια προεξόφλησης της
Π αξιολόγησης -που έρχεται- επι
χειρήθηκε από την ελληνική
χρηματιστηριακή αγορά και ειδικά από τις τράπεζες ωστόσο θα αναμενόταν καλύτερη εικόνα, άπαξ και από όλους θεωρείται βέβαιη η αξιολόγηση.
Οι επενδυτές όμως έχουν δει πολλά
και έχουν υποστεί περισσότερα και εύλογα είναι επιφυλακτικοί. Στις τράπεζες ξεχώρισε η Εθνική με κέρδη σχεδόν
5%, ενώ συνολικά οι τράπεζες κατέγραψαν κέρδη. Αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι αμέσως μετά την αξιολόγηση θα υπάρξει μια πρόσκαιρη ανοδική αναλαμπή, που θα φθίνει σταδιακά όμως καθώςθαδιαπιστωθεί ότι
έχουν υπερεκτιμηθεί τα θετικά ανταλλάγματα που θα έρθουν με προεξάρχον το χρέος. Η αξιολόγηση φαίνεται
ότι θα κλείσει μέσα στην προσεχή εβδομάδα· Ίσως, όχι με τον τρόπο που
αρχικάειχε εκτιμηθεί... Καθώς υπάρχει
απόσταση σε ότι αφορά το επιθυμητό
αποτελεσμα από την τεχνική ομάδα
του ΔΝΤ, αλλά πάντως το κλείσιμο μέ
ρους της λίστας από τα προαπαιτούμεναθαδώσει μια ανάσα στηνΑγορά.
Ενθαρρυντική ήταν η διακράτηση της
κρίσιμης στήριξης των 550 μονάδων
στη χθεσινή συνεδρίασή καθώς όπως
είχε επισημανθεί, η πτωτική της διάσπαση θα έβαζε σε κίνδυνο τη βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη η οποία παραμένει ουδέτερη. Η συσσώρευση που ταλαιπωρεί την αγορά το
τελευταίο διάστημα λογικά θα πρέπει
να έχει σαν επακόλουθο σύντομα μία
έντονη κινηση... Σαφώς υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά προς τα που θα
"σπάσει" η συσσώρευση αυτή καθώς
η περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα και το στενό εύρος διακύμανσης στο οποία κινείται η αγοράΙ ειδικά
τις τελευταίες ημέρες, δεναφήνει περιθώρια ορθής εκτίμησης. Τεχνικά η ανοδική διάσπαση της αντίστασης των
565 μονάδων για το "ενικό Δείκτη θα ήταν μία θετική ένδειξη για τη συνέχεια
καθώς σε αυτήν την περίπτωση η ε
παναπροσέγγιση των 580 μονάδων είναι οεπόμενος στόχος. Σιλ. :52
«Βουτιά» παγκοσμίων
των «κόκκινων δανείων» γ εργασιών Μ&Α στο α· 5μηνο
Η Εθνικη ξεκινα τον επόμενο ι θα πρέπει να υποστηρΖσνται Στα 7Οι¦5 όισ. όση. η συνοηικη
μηνα χρηματοόότησπ ΜμΕ τη.  ί πηεκτρονικές πηηρωμές τα. κι ¦ αξία των συμφωνιών τα. πι
ΔΕ|ΚΤΕΣ Ί3
Ο Τ|ΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 25-28
Ο ΑΜΟ|ΒΑ|Α
30--3Ί