Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Είδε το ματε,
μίλησε με αττέντηδεε
καί συναντήθηκε
@ον στενό
συνεργάτη
του Φερνάντο
Σάντοε, Ζοάο
Κάρλοε Κόστα (με
ρ Π Δ η. -- μ γ ε .Τ  ^ ί κυκλο, στη δευτερη
  Δ η . Η . . η ` Ο · ' Η' εἴ ΝραΦία),
· “ < ~ - όπωε αναφέρουν
Ο Σέρβοε κόουτε ~ . ο· Πορτογάλο|
θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ, ~ τ Πέντε χώρεε
στο πλευρό ενόε έμπειρου προπονητή ' _ ” “ . επισκέφτηκε
που θα προσληφθεί το καλοκαίρι ~ °€ “ένα 'ΕΝΕ
ο πρόεδροε
' ΑΡΕΣΕ' Ο ΒΡΑΣ|Α|ΑΝΟΣ ΝΤΕΝΤ|Ν|Ο ΤΗΣ ΣΑΧΤΑΡ ' Ο ΑπΕΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΟΥΑΟ ΜΠΕΝΤΟ Α'ΑΨΕΥΑΕ| τω· "Α°κ
ΤΑ ΣΕΝΑΡ|Α Γ|Α ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ' ΤΗΝ ΤΡ|ΤΗ Μ|ΑΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο |ΒΑΝ ΣΑΒΒ|ΑΗΣ
Ν' Σελ. 4·1Ο
Ι Τ ,
ΓΡΑΦΟΥΝ Ο' ΚΟΡΥΦΑ|
' ΚΟΥΑ|ΑΝΟΣ ' ΡΑΓΜΤΣΗΣ ' Β||_|_ΑΚΑ5 ' ΒΡΑΖ|Α|ΑΝΟΣ
' ΤΕΡ|ΑΚΗΣ ' ΜΑΝΤΖ|ΟΣ ' ΠΛ|ΑΚΟΣ ' ΣΜΥΡΝ|ΔΗΣ
' ΣΦΗΚΑΣ ' ΚΟ.ΚΚ|ΝΟΣ ' ΔΗΜΑΡΑΣ “Τ ,
»ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 'Ρ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΑΟΣ ΚΑ| ΚΟΚΚ|ΝΟΣ `
ΠΡΟΤΕ|ΝΟΥΝ Γ|Α 5ΟΡΕΚ |_ΕΑΟΟΕ Χ
Ο ΟΑΥΜΠ|ΑΚΟΣ ΤΑΠΕ|ΝΩΟΗΚΕ
Γ|Α ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΟΚ ΣΤΟΥ ΡΕΝΤΗ
η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤ|κΗ 
ΕιΣΗΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ|ΕΘγΝΤΗ ρω ·
ΑΔΕ|ΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟ
Η ΕΠ|ΤΡΟΠΗ ΑΠΕΡΡ|ΨΕ
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΝ
ΦΑΚΕΑΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ¦_ .Τ , ΕΝΑΣ
η Δ|κΑ|ΟΜΑ ΕΦΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ "°°κάλΜ Ο Ι 
ΞἶΣἱ:ἔἔἔ?κἘἶΜ Το ΤΡΕΛΟ πΑΡΤ| “Τ^"^""'κ°Σ
κατά των παικτών  Ο ΣΕ"ΕΜ ΕΚΑΝΕ
| | . | του ΠΑΟΚ και αρραστ·κέε “° οΡΓ|Α ΣΤΟ
Ν|Κ|·| Γ|Α.. . μπε Η α!δε: πάλι.. · ' ε"'°έ°ε'8 ΜΑΜ" ΤΜ' Μ"ρΕ|κ
Π ΜΑ ρ σπάΜΙ@οε τοΤποδάρΙ του γ Σε"έ8“· Τ"κ°"Ρί8“
ΤΤ Τ.: ;·;~έυ;:Τ Τ; Τ;~ι=~Τ .Τ Ί_ζ_έ; Τ. εμε: 
Ξ Β ε «Το ·ΝΗΤΡο ΕΝΑ·
` Ο |Δ|ΟΣ Ο ΑΡΗΣ»
Θ ΠΗΡΕ ΑΔΕ|Α Η «ΒΑΣ|Α|ΣΣΑ»
Η ο οογΤΣ·ΑΣ ΚΑ| ·ΝΤ2·ΔΗΣ Μ|ΑΗΣΑΝ πΑ
Μ Σελ 16 <·: Τ|Σ ΠΡΟΚΑΗΣΕ|Σ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝ|ΑΣ
η ΡΜ η ' ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΧΑΛΑΣ|'ΡΑ
  ά Η ΙΜ) - οΑΣ προΠο|ΜΑΖΠΑ|ΠΑ
οΜ "ο^γ Μ :ΤΙΜ _' ΤΗΝ ΑκΡΟΑΣΗ Απο ΤΗΝ Ε.Ε.Α »ΗΟΜΕ Ξ..
γω. . 
μμ.Μμ ΐ1¦“Τε
; Τ ' ΧΡΥΣΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΣΤΗΝ
Ο|ΚΟΓΕΝΕ|Α ΑΑΣΚΑΡΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣ|Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ