Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
χο  _
Ο Νιγηριανοε <<γιγαντα8» ειναι ααα χθε5 και
ετιισιιμα ΜΜΜ Με ΑΕΚ · Το σκέφτεται για ι2α6α
σαμερα με Αρκαδικο (17:00 ΟΑΚΑ) ο Ζντοβτ5
'ιοιισνσο!«θ@ι»
και ΜΜΜ" κοουωα.
·τ!θθέιτει ο "ονέτ
νια Πανιώνιο.
ΣοΒΒοτο 9 ΛΠριλιου 20" 6 / Φυλλο 1150(235Ο) / € Ί_3Ο
ΔΘΛΗΪ| κτ·
Ο «Κ|ΤΡ|Ν|ΑΡΗΣ»
για τον' όμορφα Ζακυνθο
«" ΜΙΝΙ" ΒΡ|||(Ε
ΤΠ" ΜΜΜ" ΤΗΣ»
8 τε Ρ ουρά” αγωνίζεται σε θέση σου 7
2Ξ(ἑειἐ6υ #5 στα καλυτἔ)ουε τιι3 Παι“κτέ5 =
' Γιοχανσον), σαιτοτει μεγαλο...7 τι7ειρασμ3οι
Ακομη Πανηγυριζουν τα σωματεία
τη5 Ζακύνθου και με ανακοινώσει5
του3, ΞΕΦΤ'Α|ΖΟΥΝ ΤΗΝ θΑ|ΒΕΡΗ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ, αυτών μου
ομολογουν: «ΠΕΣΑΜΕ ΟΡθ|Ο|»
ο Αργεντινοε μτιακ
Μ -  
,ι ΠΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ανακαλυψε την ενημέρωση σου ΜΜΜ την τουσ Αστυνομική Διευθυνση
τ:  τιιιιιΕιΕιιιιιιιιιιΜιιΕι~ιΙιιιιιιιιι»!
«Ενημε'ρ_ὡθιικα:αὴο την'Αστυν_ομια 3Μου ξεκαθαρισαν ιιω5 καιιοιο Δετιεισο6ιο
 μου συνεβη εκεινο το θανασιμα δεν¦ειχε_ καμια'σχέσα` με Ποδόσφαιρο»
·'5ΞΕΚΑθΑΡΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: «Καλο ειναι οι καταγγελιε5 να γινονται εκεινη
 - έ , __ Δ τιι-ν.ὡ#ρα και οχι εκ των υστέρων» ' ` . ' `
Συἑναντἡθηκαν με του5 ανθρὡτιου8
Υ  Υιιτιρεσιαε στο Πλαισιο τμἐ
. “εξέταση5 του φακέλου τ>ιι5μαὁ_ει_αε
,Κ “ η οικω... τρέχει “