Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
 “ Η ΠΡΑΣΙ ΜΗ
Η Ε0ΗΝΕΡΙΔΑ ΒΑΠ" ΙΒΝ ΜΑΒΗΗΑΙΗΠΗ ΜΝΗΜΩΝ Π."""” Μ 'Β Ο
  “ΜΝΗΜΗ ΜΜπΜωωΜ
 | Η. ΕΗΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕ ΜΜΕ! ΗΛΙΚΙΕΣ
Σ' ,> “ 0 ΙΙ·ν08πνΜηνό Μό η" Κηφισιά
ΜβὐΜΜή προπόνηση - “ _.
· ΜΜΜθΜ “μέρες“ριν '
 ξωω· γ Δ
 Η ΜΝΗΜΗΣ
Υ - ι· Ξ::  
 " τ( ···
ΜΗΛΙΠΑΜΜΛΠΜΥΜΗ
ΜΜΜ·Πλ5
-' ΕΗΔΙΑΦΕΜΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗ"
 Η ΞΗΜ"ΜΜΥΡΙ| ΕΥΗ"
ΙΙΙ! 'ΜΗ ΗΜΙ|ΕΗΤ
τἶ° Δω· ΗΣ ΜΕΝ" 7  “ · ποΜωΜΜΜΜΜ
_ . *· Η ΜΙΑ -ΜΗΤΗ Η ΜΗ" ΙΜΜ
ΑΙΜ ΚΟΥΠΑ ΣΕ ΜΥ"
=ἑωηΜΗ%·ΜΙΜ5
 ` __ Τ ΜΜΜ ΜΝΗΜΗ
Η Η ΜΔΗΝΗΤΡΗΣΗΗΗΤΗΣ 2 Μ ΜΟΥ Η Δ_ -. Η ΤΕΤΑΡΤΗ Μ' "Αρ^ΣκΕγ"
ΜΑΚ ζὅΞ%·Ἡ;8›):1ι ΗΜΜΥ ΑΜ :Ιω4'ΜΙ¦Χ:.·ωΜι ΜΜΜ ` Ι. `  ΤΑΔ" "Απ Η" Β|Τ0Ρ|Α ·
“ ΜΜΜ Η Τ Τ Η _ ¦ η" ΤΡΙΤΗ Πο ΜΚΑ
27% :Μα-8η·
4 ¦«χ`,χχ | Η ~
Η /Η,ΜιΙΙ")ὴΜιΙΙ;Μ'|Ι!λ·:Η ΜΙΡΙ., .ΜΜΜ
Η η ΤΙΤ~ὶ Η '
 Η η Ι ~
πκ¦Χ Η η ~ ~ Ι ~
¦ η 11 ~ κ Η
Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΛΗΗΑΗ0ΙΙ0ΥΜΣ
° °°-`Ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα