Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Ο( ΧΧΧ Ό σΎέ7(Ξ Ν Ισ β: κά Η ῇ Ι
Η ἐΞ@ι Ύ Ή!©ΜΏ@ ΡΜ Ο έ ΚΟ Προ ο ,η οσε
έ έ ὲ7 2 κα Πω έ ὰ, ὰ ά - τ`
~ αχχ ί τ( /Ἡ“/ηἩΠμ#ΝΠ ἩΝ^ ξ5
:ζΓἐΜΜ Μ πΜ@@Μῆπ ΜΜΜ) ο ῇ Μ °
Σάββατο 9.4.20'|6 · Δρ. Φὐῆῆου 640
>Κἑ:ίἰὶ88
τοχΓἰΠπΘ.9Γ · ρΘΓ85|ὡΠἰο.9Γ · ΌΘε|ς5τ89Θ24.9Γ · '(θΓῇῖ5θ.9Γ
  ΠΓ ή 7 “ὁ @Η η [ή έκ Μ ΓΠ Γη Ξ τῇ ΓΓ Π 
[ ήΜΌΠζ] ΔΕ ΩΧ] ἰὡΚ1»ω ι] Αχ ΣΕ») 1ὶ [ὶ¦έ ζ;) Ἡ ι|/“ίὲ ΓΚΧ[|,Γὺ. ΓΚ ὰ_ῇ Δέ/ έ Γ“ΈΞ [1711 ϊ Π Π Ο
 Μ κι· Ν
το νομο στα , 
Ι ο 0
 Μι· '“ήἱ*8ᾶ:·“
Ή Η 
πωπω" ΜΝ
Τ" ΠΤ||||ΤΒ||£Μ
" Ι | |
ΠΙ" 08" "ΜΒ “""““”Μἔ“"
ι' Μ" ΜΜΜΜ;
η ή Γ κ κ Ή   π ή β Άρθρο · Παρέμβαση Του
Η «ΜΜΜ
κι" ο· ΜΜΜ·
των κοι|ιΜΙων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα