Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Το "θηρίο" Φίλης επιβάλλει στα παιδιά το χάραγμα
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΜΒΛΝ Γ|ΑΤ|
 ...ΖΩΓΡΛΦ|ΣΛΝ ΔΗΜΟΣ!!
 - ι ΕΜΗΝ|κΗ ΣΗΜΛ|Λ!
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
('|0543) 3943 ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-7,70
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
Το μήνυμα γέρονΤο προς Υ Π Ἡ
Τον Ελληνισμό για Το ΠΡοΣΦγΠκο και Τους ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΕΣ
ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ¦ ΑΡΘΡΟ 12Β: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Το "θ|·|Ρ|0" Φ|Μ|Σ
ΜΑΜ"  
ΣΤΑ ΜΑΜ
Το Χμμμ
Με πρόσχημα την... κοπανα ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε το "ηλεκτρονικό απουσιολόγιο"