Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
/  “Ψ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 20|ό
ΕΤΟΣ 29": ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7|42 ·Τ|ΜΗ |€
Πέρασαν από
Χρηματοδότηση
Δεύτερη ευκαιρία
την Κόρινθο της έρευνας για ΜωΧεύσσντες _ ή.
ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ λη ί
Προβληματισμός
προσφυγικό
για το
454 σ .η
Τις 3.500 φτάνουν οι αιτήσεις
ασύλου μόνο σε Λέσβο, Χίο
και Σάμο με την πίεση προς την
ελληνική πλευρό να είναι ασφυκτική
ΣΕΛ|ΔΑ |Ζ
Ξαναζωντανεύουν
οι μνήμες 70 χρόνων
ΣΕΛ|Μ 7
ιιΣιρυρίζειιι το ' Η
Ένα ακόμη Βημα για τη σύνδεση Πάτρας και κάτω Αχαΐας με τον Προαστιακό, με
προέγκριση των τευχών δημοπράτησης
Το «πράσινο φως» δόθηκεγιατη δημοπράτηση του έργουτης αναβάθμισης της σιδηροδρομικήςγραμμής και των τεχνικών στη
μετρική γραμμή Προαστιακού
Σιδηροδρόμου Πατρών, στο τμήμα από Άγιο
Ανδρέα μέχρι Κάτω Αχαΐα, έπειτα από την
ένταξη του έργου στο νέο ΕΠΑ 20Ι4-2020
που είχε δημοσιοποιηθεί πριν από λίγες
ημέρες.
Χθες διατυπώθηκε η θετικήγνώμηγιατην
προέγκριση των τευχών δημοπράτησης του
έργου με απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Πλάδας Απόστολου Κατσιφάρα,
ενώ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η
απόφαση και για την προμήθεια, για ένα
έργο, συνολικού προϋπολογισμού
5 .360.402,58 ευρώ.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής
γραμμής στην υφιστάμενη μετρική σιδηροδρομική γραμμή του Π ροαστιακού
Σιδηροδρόμου Πατρών, καθώς και των αποβαθρών, στο τμήμα από τον Σιδηροδρομικό
Σταθμό Αγίου Ανδρέα έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Κάτω Αχαΐας, συνολικού μήκους 20,8 χιλιομέτρων.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το Σεπτέμβριο του 20Ι6 αναμένεται να υπογραφεί
ησύμβασητου έργου, αφού πρώτα θα έχουν
ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικα
σίες, ενώ το έργο πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι τις 3Ι Αυγούστου του 20Ι7.
Στο πλαίσιο εκτέλεσης του συνολικού έργου, θαγίνει και η προμήθεια και εγκατάσταση νέων αυτόματων συστημάτων
ισόπεδων διαβάσουν, καθώς και η αποκατάστασηλειτουργίας των υφιστάμενων διαβάσεων στο μήκοςτου υπό αναβάθμισητμήματος, προκειμένου να ενισχυθεί η
ασφάλειατων κατοίκων και των διερχόμενων οδηγών και πεζών.
Μέρος του έργου αποτελεί η ενίσχυση της
λειτουργίας των τεχνικών της γραμμής και
κυρίως η ενίσχυση των βάθρων της Γ έφυρας Πείρου.
Σε Γερμανούς η διαχείριση
περιφερειακών αεροδρομίων
|·| Επιτροπή
Ανταγωνισμού
ενέκρινε τη
μεταβίβαση με
ο ομόφωνη
απόφαση
ΣΕΛ|Μ 3
'Με με ότι
Βρείτε μας στο Ρεεο|ιοοκ ως:
Γεγονότα Αχαϊας
Πατήστε «Μου αρέσει» & τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας
ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
ΓΗΠΕΔΟ “ΑΧΙΛΛΕΑ”
Τέρμα στις κοπόνες Ένα όνειρο γίνεται
των μαθητών
ΣΕΛ. |Ζ
πραγματικότητα
ΣΕΛ. |3
Αποκλεισμός της
Γ' ΔΟΥ από λογιοτές
Δεν συμπληρώνουν
φορολογικές δηλώσεις
παρότι ανοιξε το
ταχἰεηετ
ΣΕΛ|Μ 9