Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - - κυκλοφορεί και στο περίπτερο Της Θεσσαλονίκης
ω “ΑΝΝΑ Τ | |
. 'ΜΜΜ Ο 'Μ σ ' 1121
· Δ Π Η · · Δ Η Δ ἐ · - Α Δ μ ·
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 - ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4982 ΜΕΛΒΣ ΠΥΣ Ε.|.Η.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
ἑ`_»_
  στη Σιθωνἰο
11ης Τουρκ·κὴς
 - “ οντιπροσωπεἰος
Ύ' Τουρισμού 99
Λύση για >   » Δύο νέες δ|οκρἰσεις
Τ'ς κ°'^λ'εΡγηἩκἑς   γ|ο Το Ροπο εστω
.°'ν°'γκες.  ' ο εως' Μεση
η ΚσρΤσ Αγρο1·η _
Πειραιώς 97 ¦    Αννεπ|5 2016! _,3
Ξ Στο 1¦5 δ|σ. ευρώ η συνολ|κὴ οξἱο
Ξ Παρουσἰσ Τσἰηρσ η υπογραφη συμφωνἰος Ωοεοο-ΤΑΙΠΕΔ
 ΠΡΟΑΘΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
·~   Τρἱο χρυσο βροβεἰο απο
  Το Τουτἱ8111 Αννοπ|8 2016
 ·* .·  σε δραστηριὁῖη1ες
Του Προοθων·κοὐ
0ργον1σμοὐ Τουρ1σμοὐ
Φορητό φορμακεἰο
<<ο·1 60118116»